Referenties 23 huurders in aardbevingsgebied vieren Kerst in versterkt en verduurzaamd huis

Niet de geplande 150, maar nog altijd 23 huurwoningen worden dit jaar nog versterkt en verbeterd in het aardbevingsgebied. Het overleg met de bewoners nam meer tijd in beslag dan verwacht. Mede omdat het toch een heel ander project is dan een renovatieproject, merkt Fooq senior-projectmanager Jurrit Visser. “Maar deze mensen vieren Kerst in een versterkt en duurzaam huis!”

“Na de Kerst kunnen we ook met de andere 127 beginnen. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende 1500 die wij in 2016 doen, in volle gang! Je merkt met alles wel dat het effect van een aardbeving op vastgoed en het herstel daarvan, voor iedereen nieuwe materie is. Met ons allen leren wij echt veel van deze pilot: de technische constructeurs, seismologen, aannemers, gemeenten, corporaties, bewoners, noem maar op. Dit is echt niet te vergelijken met een renovatie of herstructurering”, stelt Visser.

Rol Fooq

Namens Fooq beheert Visser binnen het Centrum Veilig Wonen het projectbureau voor woningen van corporaties in het aardbevingsgebied. Fooq moet in die rol:

  • Het bouwkundig versterken van de woningen organiseren
  • De STEP-aanvragen voor alle 1650 woningen regelen
  • De aanvragen voor vergunningen rondmaken
  • De ontheffingen voor Flora en Fauna coördineren

Voortschrijdend inzicht

Dat dit project door voortschrijdend inzicht haar koers nog wel eens zal aanpassen, is voor iedereen duidelijk. Deze maand nog verschijnt bijvoorbeeld de nieuwe contourenkaart, die de sterkte van de aardbevingen exact in beeld brengt. “Dat zal weer nieuwe inzichten opleveren”, weet Visser. “Ik verwacht niet dat dit consequenties heeft voor de planning,  maar misschien wel voor de manier waarop wij gaan versterken in de verschillende dorpen.”

Uitgebreide evaluatie

Daarnaast volgt er na de pilot (150 woningen) een uitgebreide evaluatie met alle partijen. Daarbij worden onder meer de diverse versterkingsmethodes, die nu worden uitgeprobeerd, naast elkaar gelegd. “Het zou mooi zijn als wij straks voor één of twee methodes kunnen kiezen die het dichtst bij de corporaties en de bewoners liggen, qua techniek, eindresultaat, maar ook qua overlast dat het werk met zich meebrengt”, vindt Visser. “Zo zou je wat meer eenheid kunnen creëren.”

Akkoordverklaring

Niettemin zijn de voorbereidingen van de 1500 volgende woningen al volop aan de gang. In 2016 zullen dan in 28 dorpen 4 tot 230 woningen worden versterkt, hersteld en verduurzaamd. Een omvangrijke klus, beseft Visser. “De corporaties zijn al met de bewoners in gesprek. Daar wordt echt tijd voor genomen. Ze willen de bewoners goed inlichten over wat hen te wachten staat en inventariseren meteen hoe wij het hen zo goed mogelijk kunnen helpen  Met een akkoordverklaring wordt dat traject afgesloten.”

Er gebeurt iets!

Het stemt de bewoners tot dusverre in elk geval positief, merkte Visser tijdens een gezamenlijk werkbezoek begin december met aannemers, de NAM en het Centrum Veilig Wonen in Loppersum. “Zij zien nu dat er iets gebeurt! Dat is goed. En vrijdag 18 december zijn alle 23 huizen ook opgeleverd. Dan kunnen deze mensen tenminste op een prettige manier Kerst vieren!”

Gerelateerde artikelen:
Fooq start projectbureau in bevingsgebied voor Centrum Veilig Wonen
Corporaties in bevingsgebied zetten in op versterken en verduurzamen
SUW maakt zich op voor pilot versterken en verduurzamen

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie