Bewoners denken mee over toekomst Bloemwijk

Samen aan de slag met de Bloemwijk in Alkmaar. Met die insteek is Van Alckmaer voor Wonen afgelopen mei van start gegaan met de aanpak van de wijk. Wat is nodig om de woningen en de wijk toekomstbestendig te maken? Mét de bewoners ter plekke gaat een projectteam, geleid door Fooq, de komende maanden de aanpak vormgeven.

De wijk met 170 oude woningen – bijna 100 jaar – vraagt om aandacht. In juli 2017 was de aftrap voor de bewoners. Tijdens twee bewonersavonden, waar in totaal zo’n 140 mensen op afkwamen, werd het te volgen traject stap voor stap uitgelegd door Oscar Haffmans van Fooq. De aanwezigen kregen vervolgens de kans om één-op-één vragen te stellen aan verschillende leden van het projectteam. De reacties waren overwegend positief. Weliswaar waren er ook twijfels te horen, maar het feit dat bewoners kans krijgen een eigen inbreng te leveren, werd warm onthaald.

Huis-aan-huis

In de eerste fase (tot eind 2017) doet Kontek in opdracht van Van Alckmaer een technisch onderzoek in elke woning. De woningen worden compleet doorgelicht. Tegelijkertijd worden huis-aan-huis gesprekken gevoerd met de bewoners. Wat zouden zij willen in de toekomst? Wat ontbreekt er nu in de woning en de wijk? Het doel van Van Alckmaer is uiteindelijk een wijk te realiseren die toekomstbestendig, duurzaam en voor iedereen is.

Planfase

In 2018 volgt de eerste planfase waarbij  wat dieper wordt ingegaan op bewonerswensen en wordt er gekeken wat ook mogelijk is? In deze fase worden diverse inspiratiesessies gehouden en kunnen parallel daaraan werkgroepen aan de slag met de diverse ideeën die dan circuleren. Ook daarin hoopt Van Alckmaer met Fooq, Garlic (verantwoordelijk voor de communicatie) en BRTA Architecten de bewoners zelf vertegenwoordigd te zien. Zij worden tevens uitgenodigd plaats te nemen in een klankbordgroep, waarin een vaste groep vrijwilligers mee blijven praten over het proces.
Nu al kunnen bewoners en belanghebbenden op de website Bloemwijk Alkmaar al continu de ontwikkelingen volgen. Daar vinden zij ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Samen doen

Naast de woningen zelf wil Van Alckmaer met de gemeente ook andere aspecten van de wijk bekijken. Hoe is het straatbeeld? Is er voldoende ruimte voor groen, voor spelen, maar ook voor elkaar ontmoeten? Op welke manier kan bijvoorbeeld eenzaamheid worden ‘bestreden’ en gemeenschapszin worden aangewakkerd? Moet er aandacht worden geschonken aan de waterberging, nu steden steeds vaker te maken hebben met wateroverlast door extreme pieken in de regenval?  En hoe zit het met verkeer en parkeren? Hoe ziet het verkeer van de nabije toekomst eruit? Ook in die planvorming blijft voor Van Alckmaer steeds streven naar een hoge participatiegraad: het samen doen!

 

Gerelateerde artikelen

Hoe vertel je een huurder over sloop?
2017 – voor corporaties het jaar van de nieuwe vastgoedprojecten
Van Alckmaer kiest voor nieuw organisatiemodel

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties