Vraag STEP dit jaar aan!

Alleen dit jaar nog kunnen woningcorporaties een STEP-subsidie aanvragen. De uitvoering ervan moet in 2019 zijn afgerond. Het is dus zaak nu snel in beeld te brengen wát moet worden aangepakt, wat realiseerbaar is én wat past in het toekomstplaatje. Staat de woning er na 2050 nog? Kies dan nu voor no regret-maatregelen.

door Oscar Haffmans

Toen in september 2015 het startschot voor de Stimuleringsregeling energieprestaties huursector (STEP) werd gelost, keken woningcorporaties vooral naar het Convenant Energiebesparing Huursector. Daarin was bepaald dat de woningvoorraad in 2020 (nu 2021) gemiddeld op energielabel B moet zitten. Een goed uitgangspunt, maar bij het bepalen van de STEP-aanvraag gaan wij tegenwoordig een stap verder. In 2050 moet de totale woningvoorraad immers CO2-neutraal zijn! 2050 klinkt ver weg, maar met een vooruitziende blik voorkomt u ‘halve’ maatregelen vandaag de dag.

Toch triple glas?

Een aantal reguliere toepassingen binnen STEP levert in de toekomst namelijk te weinig op. Neem bijvoorbeeld het glaswerk. Met het plaatsen van HR++ dubbelglas in een nieuw kozijn, voldoet u aan de STEP-norm. Maar u bent er nog níet als het gaat om een energieneutrale woning in 2050. Dan heeft u triple glas in een speciaal kozijn nodig. Ook de buitenschil vraagt dan specifieke – strengere – eisen dan STEP nu voorschrijft.

No regret-maatregelen

Vraag één is dus: hoe groot is de kans dat u woning er in 2050 nog staat? Groot? Dan is het zaak voor zogenaamde no regret-maatregelen te kiezen. Natuurlijk moet het ook binnen uw financiële mogelijkheden passen. Daarom is het zaak de diverse opties op een rij te zetten, zodat u de juiste keuze kunt maken. Misschien doet u er bijvoorbeeld goed aan nu het dak goed aan te pakken en pas op een later moment het glas te vervangen, waarbij u dan meteen voor CO2-neutraal gaat.

 Het is slechts één voorbeeld in het brede spectrum dat STEP beslaat. De mogelijkheden zijn eindeloos. Dat was al zo, maar waar voor een aantal jaren geleden deze vragen nog niet werden gesteld, zien wij nu er nadrukkelijk gestuurd wordt op no regret-maatregelen. Dat vraagt een vooruitziende blik, uitgewerkt in een helder beleid. Op die manier haalt u het maximale uit de STEP-subsidie.

Beleid formuleren

Is de kans overigens erg klein dat de woning er na 2050 nog staat, dan kiest u natuurlijk voor de efficiënste oplossing. STEP aanvragen, kan ook dan nog zeker interessant zijn, aangezien uw woningvoorraad in 2021 wel gemiddeld op label B moet zitten. Ook hier geldt weer dat het vooral zaak is uw complete voorraad goed in beeld te krijgen. Ga niet voor een ad hoc-beslissing, maar zorg dat er een helder beleid aan ten grondslag ligt.

Fooq heeft al voor diverse corporaties deze stappen uitgewerkt en de STEP-aanvragen georganiseerd. In 2018 komen daar het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en De Veste in Ommen bij. De tijd begint misschien wat te dringen, maar met een tijdige start is er nog veel mogelijk.

STEP-pot

Zeker is dat er op 1 januari nog voor € 129 miljoen in de STEP-pot aanwezig is van de in totaal € 395 miljoen die het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar heeft gesteld. De andere € 266 miljoen zijn al vergeven. Goed voor de verduurzaming van zo’n 73.000 woningen (bron: site RVO)!

Oscar Haffmans begeleidt als senior projectmanager diverse STEP-projecten vanuit Fooq

(Bron foto: Milieucentraal.nl)

Gerelateerde artikelen

Duurzaam bouwen? Ja natuurlijk! Maar hoe?
Accolade haalt meer uit STEP met zonnepanelen op 500 huizen
Fooq versnelt EPA-proces voor binnenhalen STEP
“STEP – Vraag altijd energielabel A aan”

 

Deel dit artikel op:

Reacties