Ontwikkeling bevingsdossier stemt positief

Gerke Brouwer, directeur Woongroep Marenland in Appingedam is positief gestemd over de laatste ontwikkelingen in het bevingsdossier. Er ligt een nieuw schadeprotocol en eind januari oordeelde de rechtbank in Leeuwarden dat de NAM de betrokken corporaties schadeloos moet stellen voor de waardedaling van hun woningbezit. "Eindelijk gerechtigheid!"

Niet dat de vlag nu meteen is uitgehangen bij Marenland. Brouwer beseft dat het nieuwe schadeprotocol Groningen organisatorisch nog moet worden opgetuigd. “Maar de schadeafhandeling wordt daarmee wel de directe verantwoordelijkheid van de overheid. Zij verhaalt het zelf weer op de NAM. Terecht. Je moet huizeneigenaren nu niet lastigvallen met dat stuk van de schadeafhandeling. Zij verdienen na al het leed dat zij hebben meegemaakt, dat de overheid ruimhartig optreedt.”

Waardedaling woningbezit

Dat geldt wat Brouwer betreft ook voor de NAM, waar het gaat om de vergoeding die zij moet uitkeren aan woningcorporatie voor de waardedaling van de woningen. “Die waardedaling is er echt. Zowel door de schade, maar ook doordat er minder vraag is naar onze woningen.
Na de beving in Zeerijp zeiden meteen drie gegadigden een bezichtiging af voor een huis dat te koop stond. Dan kun je zeggen: dat is alleen maar emotie. Die angst ebt wel weer weg. Maar in de eerste week van februari waren er alweer drie bevingen tussen 1,7 en 2 op de Schaal van Richter. Zelfs als we de gaskranen dichtdraaien, is er geen garantie dat de bevingen zullen stoppen.”

Meer investeringsruimte

De veertien betrokken corporaties moeten met de NAM gaan bepalen hoe de waardedaling wordt vastgesteld én op welk moment de NAM uitkeert. “Voor onze huurders is dit van groot belang. Door de waardedaling hebben wij namelijk ook minder mogelijkheden om leningen aan te trekken. De borgingsinstituten zien te weinig waarborging om een lening te verstrekken. Als wij straks weer meer investeringscapaciteit krijgen, kunnen wij dat inzetten om ons bezit te verbeteren.”

De corporaties zetten aanvankelijk vooral in op herstellen, versterken, verbeteren én verduurzamen (H3V). Brouwer: “Maar steeds vaker rijst nu de vraag: moeten wij wel kiezen voor hele dure aanpassingen? Is het niet logischer (en misschien zelfs goedkoper) te slopen en nieuw te bouwen?”

Gebiedsvisie

In het verlengde daarvan buigen inmiddels diverse gemeentes zich over hun gebiedsvisies. Waar is sprake van krimp? Welk type woningen zijn waar nodig? Wat willen bewoners? “Want als je dan gaat slopen, WAT ga je dan terugzetten”, vat Brouwer het kort samen. “Dat kost natuurlijk ook meer tijd, terwijl de bewoners natuurlijk graag iets zien gebeuren. Kortom, het vraagt allemaal goede communicatie. Wij moeten bewoners echt meenemen in dit proces.”

Eerst zien, dan geloven

“Zeker ook met het oog op mogelijke sociale ontwrichting”, beseft Brouwer. “Wat doet het bijvoorbeeld met een wijk als de ene straat straks misschien nieuw wordt opgetrokken en de achterliggende straat alleen wordt versterkt? Vergeet niet dat iedereen al ontzettend veel heeft meegemaakt. Ze hebben ook vaak het geval dat het iedereen maar over hen heen dendert. Dat kan niet langer. De bewoners moeten het gevoel krijgen dat de wijk weer van hen is. Als corporatie hebben wij dan misschien nu weer wat meer vertrouwen gekregen, maar de Groningers wachten nog af: eerst zien, dan geloven is hun motto.”

Foto: Huizen in ‘t Zand worden aardbevingsbestendig gemaakt.

 

Gerelateerde artikelen

Aardbevingsdossier kent veel betrokkenen
De Delthe over versterken: ‘Blijf positief!’
Versterking huizen Zandeweer in volle gang

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties