Referenties Analyse projectenportefeuille geeft de Veste duidelijkheid over toekomst

Er gaat veel geld om in de projectenportefeuille van woningcorporaties. Elk project kent weer zijn eigen historie. Maar passen al die projecten nog bij de huidige organisatie? Sluiten zij goed aan op de nieuwe Woningwet? Lopen zij mee in de demografische ontwikkelingen? Met die vragen in het achterhoofd trok Woningstichting De Veste in Ommen eind 2014 Fooq aan voor een complete portefeuilleanalyse.

“Bij mijn vorige werkgever, Wonen Limburg, heb ik eenzelfde analyse laten uitvoeren”, vertelt Janine Gerardts. Zij is sinds oktober 2014 bestuurder van de Veste. “Het geeft je op een gestructureerde wijze een actueel inzicht. Niet alleen over de historie en de financiën, maar ook over de kwaliteit van de projecten, het projectmanagement en de risico’s die met de projecten gemoeid zijn.”

Dossiers doorspitten

Voor zo’n analyse spit Fooq alle dossiers van de projecten van a tot z door. Niet alleen de gemaakte afspraken, maar ook de financiën worden eenduidig in kaart gebracht. Interviews met de direct verantwoordelijken, de Raad van Commissarissen en de bestuurder zelf maken het beeld vervolgens compleet.

Vragen durven stellen

Het uiteindelijke succes van de analyse hangt volgens Gerardts af van de kritische houding van de onderzoekers. “Zij moeten durven door te vragen en het lef hebben zaken ter discussie te stellen. Niet alleen over de lopende projecten, maar ook over de ambities van de organisatie. Welke kant wil zij opgaan?”

Prioriteiten stellen

Zo wordt inzichtelijk welke projecten nog courant zijn, met andere woorden passen bij de koers die de corporatie voor ogen heeft. Uit die conclusies volgt vaak een duidelijk advies: het project stoppen, bijsturen of doorzetten op de huidige voet. “Dat leidt meteen tot een duidelijke prioriteitstelling”, weet Gerardts. “Waarmee moet je het eerst aan de slag? Welke project? Maar ook welke verbeterslagen je in de bedrijfsvoering kunt maken?”

Ontwikkelpotentie optimaliseren

Natuurlijk doen sommige besluiten pijn, erkent Gerardts meteen. “Naar aanleiding van de analyse gaan wij van een aantal percelen afscheid nemen. Die passen niet meer bij de organisatie, vanuit maatschappelijk of bijvoorbeeld geografisch oogpunt. Maar wij weten waarom wij het doen! Met de Veste willen wij een nieuwe weg inslaan. Wij kiezen voor een andere identiteit en een nieuwe fase in de bedrijfsvoering. Daar past deze inventarisatie bij. Wij willen zo een gezonde uitgangspositie creëren en onze ontwikkelpotentie optimaliseren!”

Gerelateerde artikelen:
Gefundeerde keuzes met de portefeuille analyse
Portefeuille analyse Wonen Limburg

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie