Referenties Complex slooptraject Tynaarlo afgerond

Voor Provincie Drenthe rondt Fooq deze maand de begeleiding van een complex slooptraject af in Tynaarlo. Op het terrein van voormalig metaalbedrijf Van Wijk & Boerma zijn gebouwen gesloopt met een grote hoeveelheid asbesthoudende materialen. Dit, in combinatie met sterk verontreinigde grond, maakte het traject extra complex.

In de gebouwen waren veel asbesthoudende onderdelen en materialen aanwezig. Willem Bootsma van Fooq, die het slooptraject begeleidde, had naast het saneren van het asbest te maken met vervuilde grond. Vloeren, funderingen en leidingwerk die in aanraking waren geweest met de vervuilde grond, moesten onder specifieke saneringscondities worden verwijderd. 

De extra complexiteit zat in de mate van verontreiniging van de grond. “Ook het aanpalende terrein was sterk verontreinigd. Dit perceel is -voorafgaande aan de sloop van de opstallen- eerst gesaneerd”, aldus Willem. De begeleiding van het traject bestond uit een asbestinventarisatie en sloopplan, het opstellen van een bestek voor de sloop en asbestverwijdering, de aanbesteding richting gespecialiseerde sloop aannemers en het begeleiden van de uitvoering. 

“Ik kijk tevreden terug op een bijzonder project. Een dergelijk project kom je niet vaak tegen”, zegt Willem met een lach. “Door een gedegen bestek, strakke planning en nauwgezette begeleiding hebben we voor Provincie Drenthe de sloopwerkzaamheden gerealiseerd binnen budget en planning.” 

In een eerder stadium van het proces heeft Fooq, voorafgaand aan het slooptraject, gefungeerd als regisseur van de gebiedsontwikkeling.

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.