Referenties Corporaties en zorginstellingen moeten krachten bundelen

Zorggroep Tellens heeft ruime ervaring in de samenwerking met woningcorporaties. De afgelopen jaren heeft de zorggroep voor circa 100 miljoen Euro door corporaties laten investeren in zowel vervangende nieuwbouw als uitbreiding van het zorgvastgoed. Arend Schenkel, bestuurder van zorggroep Tellens vindt het van het grootste belang dat corporaties en zorginstellingen elkaar weten te vinden. Recent heeft hij positieve ervaringen opgedaan met de samenwerking bij de realisatie van het Botniahuis in Franeker.

De bewoners wonen nu een maand in het Botniahuis. Arend Schenkel is erg tevreden over het eindresultaat: “Het complex ademt de sfeer van Franeker van weleer uit, zoals het planetarium en Franeker als universiteitsstad. Een fraai modern gebouw met een vleugje nostalgie. Precies zoals wij dat voor ogen hadden.” Het ontwerp van architect Grunstra sluit aan bij de bestaande bebouwing. “We hebben een project gerealiseerd dat naar mijn mening voor een lange reeks van jaren aansluit bij de behoefte van kwetsbare ouderen”,  aldus Schenkel. 

Arend Schenkel kijkt ook positief terug op het proces. “Het is gelukt om bij alle partijen, met ieder een eigen belang, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Kort gezegd wilden de gebruikers van het dienstencentrum een zo groot mogelijk gebouw en de omwonenden een zo klein mogelijk gebouw. Bij de realisatie is er zelfs in hartje centrum rekening gehouden met belangen van de omwonenden en de basisschool. Echt serieuze problemen zijn er niet geweest. De samenwerking tussen Accolade en zorggroep Tellens is daarbij waardevol gebleken.” 

Kijkend naar de toekomst vindt Arend Schenkel dat corporaties en zorginstellingen meer de krachten moeten bundelen. “Niet alleen de krachten van kennis en kunde. Juist ook het combineren van de financiën. Het ontwikkelen van alternatieve financieringsvormen is noodzakelijk, zolang de Rijksoverheid de investeringsmogelijkheden van corporaties en zorginstellingen blijft beperken. We kunnen dan samen nieuwe en gevarieerde woonzorgconcepten blijven realiseren om tegemoet te komen aan de wensen van ouderen”, concludeert Schenkel.

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.