Referenties De gemeente en anders ontwikkelen

De crisis heeft een grote impact op de gemeente Heerenveen. Haaije Jorritsma, programmamanager, over de veranderende rol in het ontwikkelen: “Waar Heerenveen eind jaren negentig nog koos voor een actief grondbeleid om maatschappelijke doelen te kunnen realiseren, heeft het nu plaatsgemaakt voor een meer facilitaire vorm. Van grip op grond naar grip op financiën en processen.”

Revenuen actief grondbeleid
“Leidend motief voor het actief grondbeleid was het besef dat cultuur-samenleving-economie een drie-eenheid vormen en samen de gemeenschap leefbaar maken”, vertelt Jorritsma. Hoewel de wereld er nu totaal anders uitziet, heeft het actieve grondbeleid de gemeente veel opgeleverd. “De oppervlakte van de kern is bijna verdubbeld door de uitleg van woongebieden, bedrijventerreinen en de aanleg van de A32. We zijn in staat geweest (ruimtelijke) kwaliteit te koppelen aan een evenwichtige sociale structuur. Mooie voorbeelden daarvan zijn Skoatterwâld, museum Belvèdere, etc. Maar ook de enorme impuls van de komst van de zuivelsector naar Heerenveen is indirect een gevolg van het gemeentelijke actieve grondbeleid”, aldus Haaije Jorritsma. 

Vastgoedontwikkeling volgend bij facilitair grondbeleid
De samenleving verandert en vraagt om een andere rol en taakuitvoering van instituties als de gemeentelijke overheid. “Een zoektocht naar een nieuwe rol geeft nieuwe energie, uitdagingen en soms verrassende invalshoeken”, vervolgt Haaije Jorritsma. “We spreken bijna niet meer over vastgoed als verdienmodel. De mens en samenleving staan steeds meer centraal waarbij vastgoed en fysieke infrastructuur volgen en op het tweede plan komen.” 

Volgens Jorritsma is een dergelijke benadering ook zichtbaar in de manier waarop de jonge generatie tegen wonen aankijkt: ”Zij kijken veel meer vanuit ‘een plek om te wonen’ dan vanuit een woning als bezit en verdienmodel. Beleving, identiteit, authenticiteit, zorg en gericht op omgeving worden belangrijke ingrediënten. Daarbij past een overheid die burgers centraal stelt, instituties ontmantelt waar zij een barrière vormen en de burger stimuleert in zijn rol als ‘opdrachtgever’.”

Verbindingen bij ontwikkelen woningbouw
Daar waar mogelijk zal de gemeente vaker optreden als verbinder. Jorritsma: “De vanzelfsprekendheid van het stellen van regels, het zelf ontwikkelen en handhaven staat uitdrukkelijk ter discussie. Flexibiliteit, het benutten van potenties bij partners en het verbinden van stakeholders staat centraal. Ook waar het gaat om het ontwikkelen van woningbouw. Het zoeken en uitdagen van ontwikkelpotentieel is een belangrijke stap in bijvoorbeeld het op gang brengen van de derde fase van Skoatterwâld. Op zoek naar flexibiliteit, nieuwe financieringsvormen, een heldere marketing en op de vraag afgestemde woonproducten vormen een samenwerking vanuit passie en vertrouwen.”

 

Gerelateerde artikelen:
Maatschappelijke investeringen in cultureel vastgoed
Gemeentelijk woonbedrijf terug van weggeweest
Interessante ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed

 

Deel dit artikel op:

Een reactie op “De gemeente en anders ontwikkelen”

  1. Inderdaad, de jeugd gaat dromen waarmaken in de geest van het erfgoed van de babyboomers. Zij willen een echte deelmaatschappij. Gemeenten kunnen dit gemakkelijk faciliteren sinds 2012, maar blijven passief.
    Ga b.v. gestapelde woningbouw ontwikkelen met iets
    meer grondopp./woning, voeg een doelstelling toe aan het
    standaard v.v.e. contract voor gezamenlijk onderhouden en
    je hebt grondgebonden verenigingen. Bij open inschrijving, kan de gemeente deze doelstelling al invullen. B.v.: a. land- en tuinbouw; b. maken en kunst; c. wetenschap en techniek (betta); d. handel en taal (alfa). Andere functies dan wonen mogen weer, maak daar gebruik van !!

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie