Referenties De Volmacht kiest voor procesbegeleiding Fooq

Woningcorporatie De Volmacht is volop aan de slag met de wijkvernieuwing in Gasselternijveen. De corporatie verbetert de woonkwaliteit door renovatie en sloop-nieuwbouw van totaal 85 woningen. Voor de realisatie van de nieuwbouwwoningen wil men de marktkennis inzetten met een Design & Build traject. Jaap Boekholt, directeur van De Volmacht, licht toe wat het traject voor de corporatie in de praktijk betekent.

“Om tot een zo optimaal mogelijk product te komen, willen we gebruik maken van de kennis en kunde van de markt”, zet Jaap Boekholt zijn verhaal uiteen. “Een Design & Build traject is voor ons een andere manier van werken.” Bij een Design & Build traject wordt de opdrachtgever gedwongen vooraf na te denken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. “Dat betekent voor ons ook dat we moeten nadenken over onze eigen rolinvulling”, vervolgt Boekholt. “We hebben Fooq gevraagd ons hierbij te helpen en het Design & Buildproces voor ons te begeleiden.”

“De eerste stap is het vaststellen van de eisen en prestaties waaraan de 15 nieuwbouwwoningen moeten voldoen. De wensen en ideeën van de bewoners worden daarin meegenomen. Wij willen ook weten wat zij belangrijk vinden aan (hun) toekomstige woning. Verder is het essentieel dat de woningen qua uiterlijk aansluiten bij de beeldkwaliteit van de 51 gerenoveerde woningen zoals door KAW is omschreven”.

 “Op basis van de vastgestelde eisen en prestaties vragen we bedrijven (of combinaties van bedrijven) de meest optimale oplossingen aan te dragen voor deze woningen. De uitdaging is dat binnen de gestelde financiële ruimte het maximale eruit wordt gehaald: maximaal wooncomfort voor zo laag mogelijke woonlasten voor onze huurders. En tegelijkertijd lage onderhoudskosten voor ons. Tot slot willen we bewerkstelligen dat de bedrijven kennis en kunde inzetten om een zo kort mogelijke bouwtijd te realiseren”, aldus Boekholt. De voorbereiding van het Design & Build traject wordt waarschijnlijk in maart afgerond, waarna de uitvraag volgt. De planning is de woningen medio 2015 op te leveren.

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.