Fooq adviseert

Diepgravende kennis, eigentijdse opvattingen
Bij vastgoed draait het niet alleen om stenen, maar vooral om mensen. Daarvoor moet je als organisatie over kennis, capaciteit en sensitiviteit voor de omgeving beschikken. Fooq heeft dat!
Fooq adviseert woningcorporaties, overheden, zorgpartijen en onderwijsinstellingen. Onze specialisten kennen uw sector en bieden maatwerk voor al uw vragen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Fooq adviseert onafhankelijk, helder en innovatief.

Portfolioanalyse vastgoedportefeuille
Door te beheren, slopen en nieuw te bouwen houdt u het bezit in stand. Deze taak drukt echter fors op uw exploitatie.  Fooq analyseert uw totale portefeuille en helpt u om strategische keuzes te maken. Kiest u voor doorexploiteren, efficiencyverbetering of afstoten? Onze praktische adviezen helpen u kosten te besparen. Gegarandeerd!

Advies verlenging levensduur bestaande voorraad
Wat doet u met een complex dat gepland staat voor sloop of nieuwbouw? Zet u deze plannen door of verlengt u nu de levensduur? Fooq helpt u om uw ambities op het gebied van comfort, functionaliteit en duurzaamheid af te wegen tegen de verlengde exploitatieperiode, investeringskosten en toekomstige besparingen op energie en onderhoud. Het resultaat? U maakt gefundeerde keuzes en krijgt inzicht in de meest voordelige varianten. Bovendien kunt u uw middelen efficiënter inzetten met minder faalkosten. En dat is belangrijk: u kunt elke euro immers maar één keer uitgeven.

Integrale aanpak verduurzamen bezit
Als het duurzaamheids- en voorraadbeleid duidelijk zijn, start de integrale aanpak van de voorraad. Wij inspecteren de woningen en gebouwen, toetsen deze aan uw ambities, stellen maatregelenpakketten en scenario’s op en geven financieringsopties aan. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de communicatie.

Fooq implementeert en voert uit, waarbij we ook voor externe financiering kunnen zorgen. Het resultaat is tweeledig. U of uw huurders/gebruikers krijgen gegarandeerd lagere energielasten en u kunt met weinig eigen middelen uw verduurzamingsopgave realiseren.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan door te bellen naar (0513) 65 73 00 of stuur een e-mail naar info@fooq.nl.