Duurzaam bouwen? Ja natuurlijk! Maar hoe?

Iedereen is het er inmiddels over eens; duurzaam bouwen is essentieel. Maar hoe gaat u het precies vormgeven? Wat moet u meenemen in een juiste afweging? En wordt het dan nieuwbouw volgens het Bouwbesluit, ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw), BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) of NOM (Nul op de Meter)?

door Enno Feenstra

Voorop gesteld: er zijn ruwweg twee types woningcorporaties. De één wil graag meedoen in de frontlinie. Deze corporatie loopt voorop, pioniert en omarmt innovaties. De ander (het gros van de woningcorporaties) vaart een meer behouden koers. Laten nieuwe technieken zich eerst maar eens bewijzen. Later instappen kan altijd nog, luidt het devies.

Op welk niveau?

Voor beide strategieën is iets te zeggen. Belangrijkste is dat er een heldere visie ligt. Waar wil de organisatie met haar bezit naar toe? Wordt er bijvoorbeeld gestuurd op energielabels, woonlasten, investeringskosten, afscheid van de gasaansluiting, opwaarderen van de bestaande bouw of juist sloop/nieuwbouw? Of ligt er een andere visie? Hoe duidelijker de strategische visie, hoe beter de kapstok voor het ontwikkelproces.

Tijdens het ontwikkelproces kan grofweg uit drie varianten worden gekozen:

  • Minimaal: standaard Bouwbesluit
  • Tussenvariant: EPC 0 (ZEN / BENG)
  • Maximaal: Nul op de meter (NOM)

Afhankelijk van de opgave worden keuzes gemaakt over onder meer (het niveau van) isolatie, beglazing, luchtdichtheid, installaties en zonnepanelen.

De financiën

Natuurlijk hangt de uiteindelijke keuze samen met het beschikbare budget. Hoe hoger de ambitie, hoe groter de investering. Dit is per stap inzichtelijk te maken. Bij NOM-woningen kan de investeringsruimte worden verruimd met het heffen van een EPV (Energie Prestatie Vergoeding). In de praktijk blijken veel woningcorporaties hiervoor nog wat huiverig te zijn door de consequenties op het gebied van onder meer monitoring, administratie en onderhoudscontracten.

Lagere woonlasten

Bovendien kan de EPV op gespannen voet staan met lagere woonlasten voor de huurder. In theorie wordt (een deel van) de besparing op de energierekening afgeroomd door het innen van de EPV. De huurder gaat er netto op vooruit, of betaalt in ieder geval nooit meer dan in de oude situatie. Bij nieuwbouw gaat die vlieger echter lang niet altijd op. Grote kans dat de nieuwe NOM-woning qua woonlasten (= huur + EPV) hoger uitvalt dan bij een standaard Bouwbesluit-woning (= huur + energiekosten).

No regret-maatregelen

In de praktijk zien wij veel woningcorporaties kiezen voor een grondige aanpak van de buitenschil. Zij houden daarbij bouwkundig wel alvast rekening met mogelijke toekomstige installaties, de zogenaamde ‘no regret’-maatregelen. Zo kan op een natuurlijk moment tijdens de exploitatie de woning verder worden opgewaardeerd.

Vragen over uw verduurzamingstraject? Ik help u graag met het maken van de juiste afweging.

Enno Feenstra is senior projectmanager bij Fooq

 

Gerelateerde artikelen

Fooq versnelt EPA-proces voor binnenhalen STEP
Wat doet u met de Energie Prestatie Vergoeding?
ZigZagSolar combineert met intelligente gevel schoonheid en zonne-energie ineen
Hoe berekent u de zonnepanelen door aan huurders?

 

Deel dit artikel op:

Reacties