Referenties Een onstuimige Lente

In de wijk Noord Oost in Drachten werken woningcorporaties en gemeente samen aan de metamorfose van de wijk met een mix van huur- en koopwoningen. Onderdeel van de wijkvernieuwing is het sloop/nieuwbouwproject De Lente met 68 energiezuinige woningen (45 huur en 23 koop). Hoewel de naam anders doet vermoeden ging de realisatie van het project gepaard met de nodige strubbelingen die helaas niet konden worden voorzien.

Voor Accolade organiseerde Fooq het ontwikkelproces waarin gemeente en corporatie gezamenlijk optrokken. Het ontwerp van de nieuwe wijk is integraal opgezet en in één procesgang verlopen.  Op de locatie van De Lente werden 69 huurwoningen gesloopt. Architect Artes kreeg de opdracht om een buurt te ontwerpen die terug doet denken aan de zogenaamde ‘tuindorpen’, de volkswijken. Met ruime aandacht voor gemeenschappelijke openbare ruimten. 

Tijdens de realisatie kreeg het project helaas te kampen met het faillissement van de aannemer. Dat had vertraging in het proces tot gevolg: afronding van een faillissement en het opnieuw opstarten van het realisatieproces vergden het uiterste van betrokken partijen. De afronding startte met een inventarisatie van de gedane werkzaamheden op woningniveau, de zogenaamde stand-opname. In samenspraak met de curator werden er nog 12 woningen opgeleverd met de aannemer die zich tot het uiterste heeft ingespannen de gevraagde kwaliteit te leveren. 

Daarnaast werd een nieuwe aanbestedingsronde opgestart en zijn na gunning de werkzaamheden voortgezet. De woningen waren casco gereed en moesten worden afgebouwd. Ook tijdens dit traject was de afbouw een grotere uitdaging dan aanvankelijk gedacht. Al met al een traject waar alle direct betrokkenen noodgedwongen veel ervaring hebben opgedaan. Ook de professionals van Fooq. Uiteindelijk is het traject met een mooi gerealiseerd project afgerond.

 

Bron foto: www.drachtstercourant.nl

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.