Referenties Eerste Design & Build-contract Kennemer Wonen ondertekend

Kennemer Wonen bouwt komende zomer aan het Heer Derckplantsoen in Akersloot. In overleg met omwonenden, belanghebbenden en de gemeente is een plan tot stand gekomen voor de nieuwbouw aan het Heer Derckplantsoen. Tijdens de inloopavond op 12 februari jl. is het plan aan de betrokkenen gepresenteerd. De inloopbijeenkomst werd goed bezocht en er was veel belangstelling. Ook is de Design & Build-overeenkomst voor de realisatie van het plan op deze avond ondertekend door de heren Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen en Biense Dijkstra, algemeen directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Aan de kant van de Julianaweg en aan het Heer Derckplantsoen worden 18 eengezinswoningen gebouwd. Aan de kant van de Geesterweg komt een appartementengebouw van drie bouwlagen hoog met 15 appartementen. Tussen het Heer Derckplantsoen en de bestaande woningen aan de Julianaweg en Beatrixlaan komen parkeerplaatsen. Vooraf aan de huidige plannen zijn voor deze locatie meerdere nieuwbouwplannen gemaakt die niet haalbaar bleken. Daarom is door Kennemer Wonen eind 2012 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Hierin is samen met de omwonenden en belanghebbenden dit huidige plan (op hoofdlijnen) gemaakt. “Het is goed om te zien dat na jaren van procedures deze mooie plek in het dorp passende bebouwing krijgt. De huurwoningen zijn van goede kwaliteit en betaalbaar. Het plan is op alle fronten een aanwinst voor Akersloot.” aldus Dick Tromp. De nieuwbouw wordt uitgevoerd op basis van een Design & Build-contract. Dit is een contract waarbij de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering bij dezelfde partij liggen, in dit geval bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het ontwerp komt van BBHD Architecten. Fooq begeleidt in opdracht van Kennemer Wonen het totale Design & Build-traject. Naar verwachting wordt in de zomer van 2015 gestart met de bouw van de sociale huurwoningen.

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie