Referenties Een verlengstuk van de woningcorporatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna schakelt Fooq in bij een breed palet van vastgoedprojecten op diverse niveaus. Van strategische advisering bij een gebiedsontwikkeling tot het toezicht houden op een groot onderhoudsproject van 84 woningen. Directeur Ben Broxterman vertelt over de toegevoegde waarde die de mensen van Fooq voor de woningcorporatie leveren. Ook staat hij stil bij wat de huidige ontwikkelingen in de corporatiesector voor zijn organisatie betekenen.

“Strategische advisering bij gebiedsontwikkeling, ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie van de bestaande woningvoorraad, ondersteuning bij bewonersgesprekken, toezicht bij de renovatie van 84 woningen”, een korte opsomming die Ben Broxterman geeft voor de diverse projecten waarbij hij samenwerkt met Fooq. “Als relatief compacte corporatie hebben we zelf in de vastgoedkolom de mensen hiervoor niet in huis, maar huren specialisten in.” Zo is Fooq als het ware een verlengstuk van de corporatie. “Fooq levert zowel op het gebied van capaciteit als kennis een toegevoegde waarde.”

Over wat het huidige kabinetsbeleid voor Woningbouwvereniging Anna Paulowna betekent, is Ben Broxterman helder. “De bestaande voorraad houden we, koste wat het kost, in stand. We tornen niet aan het serviceniveau. Onze hoogste prioriteit is dat klanten goed en comfortabel wonen. Al ben ik bang dat dit wel betekent dat de huren fors omhoog gaan. Huurders kunnen we bij dit kabinetsbeleid helaas niet sparen. Een groot deel van ons bezit is 50 tot 60 jaar oud. Dat betekent dat ingrepen in de buitenschil noodzakelijk zijn. De geplande projecten in de bestaande bouw en nieuwbouw gaan we in ieder geval realiseren.” Wat dit voor de samenwerking met Fooq betekent voor de toekomst is volgens Ben Boxterman afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt. “De komende jaren zullen we in ieder geval met de mensen van Fooq op plezierige wijze samenwerken en inhoudelijk blijven we van ze leren.”

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.