Fooq krijgt versterking

Fooq heeft versterking gekregen. Sinds deze maand helpen Jan Ham en Haye Elgersma het team bij de ondersteuning van het groeiend aantal projecten dat Fooq in portefeuille heeft. Voor beide heren is werken in het vastgoed, en ook meer specifiek het werk van en voor woningcorporaties bekend terrein.

Jan Ham werkt al sinds 2002 in de vastgoedsector op het gebied van vastgoedontwikkeling en bemiddeling. De afgelopen twee jaar zette hij onder meer de poot ‘woningcorporaties’ in Noord-Nederland op voor het detacheringsbedrijf Maandag. “Op die manier ben ik met veel corporaties in gesprek geweest en kwam het aardbevingsdossier ook regelmatig aan de orde. De opgave die hier ligt is uniek. Dat maakt het een uitdagend dossier. Zelf ben ik in Groningen geboren. Mijn ouders komen uit deze omgeving. Dat maakt toch dat je je betrokken voelt. Wat is er dan mooier dan dat ik nu via Fooq een bijdrage kan leveren aan deze gecompliceerde opgave?”

Ten uitvoer brengen

Het is in elk geval Jan zijn eerste klus bij Fooq: zo snel mogelijk met de uitvoering beginnen van diverse herstelprojecten in een aantal gebieden. “De inspecties die geweest zijn, hebben duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren. Nu gaan wij over tot de ontwerp en uitvoeringsfase.”

Jan combineert zijn kennis het liefst met een pragmatische aanpak. Ja, het draait in de eerste plaats om de bewoners, maar er moeten ook stappen worden gemaakt, stelt hij. Als dat betekent dat hij zich soms wat zakelijk moet opstellen, om zo bijvoorbeeld de tijdsplanning te kunnen waarborgen, zal hij dat niet nalaten. “Het gaat erom dat je een balans vindt tussen die menselijke en zakelijke kant zonder de juiste prioritering uit het oog te verliezen.”

Processen stroomlijnen

“Je wilt de processen zo optimaal mogelijk stroomlijnen”, haakt Haye Elgersma erop in. Voor diverse organisaties, zowel engineering, advies, corporaties als gemeentelijke, pakte hij dit als projectleider op. Haye is al eerder aan Fooq verbonden geweest. Nu gaat hij namens Fooq het ecologische proces binnen renovatie- en/of nieuwbouwprojecten optimaliseren. Diverse corporaties in het Noorden hebben hiermee te maken.

“Voor het aardbevingsgebied is er ten aanzien van de Flora en Faunawet een versnelde procedure mogelijk. Voorwaarde is dat de opdrachtgever ervoor zorgt dat de uiteindelijk situatie – na de bouw – een verbetering is voor de bedreigde diersoorten die er voorkomen”, schetst Haye. “Komt de gierzwaluw bijvoorbeeld veel voor, dan kunnen corporaties zorgen voor openingen in de dakgoten waar die gierzwaluwen zich straks weer kunnen nestelen. Nu is het alleen zaak dat alle betrokkenen dat ook goed meenemen in hun proces.”

Winst boeken

Toch is het niet alleen ecologie, wat Haye doet. In principe is hij voor elk project te vinden. “Wat je ook doet, het draait altijd om de processen”, stelt hij. “Hoe kun je die het beste vormgeven, daarbij rekening houdend met de deadline, het budget en het programma van eisen? Dan is het in de eerste plaats zaak de juiste mensen bij elkaar te zetten en de juiste kaders te stellen. Samen kun je winst boeken.”

Hun expertise zullen Jan en Haye niet alleen bij het Centrum Veilig Wonen inzetten. Zij pakken ook andere projecten op bij Fooq.

Meer weten over Fooq? Neem contact op!

Op de foto: Jan Ham (links) en Haye Elgersma

Gerelateerde artikelen

Gerard de Vries komt Fooq-team versterken
Pak Flora en Fauna op tijd aan!
Wet natuurbescherming biedt provincie ruimte voor eigen beleid
Krijgen wij het nog gerealiseerd?

 

Deel dit artikel op:

Reacties