Fooq versnelt EPA-proces voor binnenhalen STEP

Met nog één jaar te gaan voor het indienen van STEP-aanvragen, is het voor woningcorporaties zaak ‘gas te geven’. Tot 31 december 2018 kunnen zij aangeven hoe zij per woning ‘energiestappen’ gaan maken. Met een EPA-rapport! Pieter Slinkman van Fooq, bouwkundige én EPA-expert, geeft snel duidelijkheid.

Wat is het voordeel van de Fooq-aanpak?

Woningcorporatie die hun woningvoorraad energiezuiniger willen maken, kunnen bij ons terecht voor advies, projectleiding én EPA-opnames. Met mijn jarenlange ervaring als bouwkundige kan ik bovendien snel zeggen in welke richting de woningcorporatie kan denken als zij een bepaalde sprong willen maken. Vervolgens kunnen wij de STEP-subsidie ook voor de corporatie aanvragen én als projectleider de processen stroomlijnen.

Kun je een concreet voorbeeld geven?

Je ziet dat veel mensen snel geneigd zijn te denken in zonnepanelen. ‘Laten wij acht panelen per woning doen’, hoor je dan bijvoorbeeld , ervan uitgaande dat ze dan zeker zijn van een labelsprong. Maar is de hellingshoek van het dak zo gezien wel optimaal? Zijn de panelen goed te richten? Kunnen er überhaupt acht panelen op elk dak?

Hoe breng je dat in kaart?

Je moet eerst de woning opnemen en de Energie Index (EI) bepalen. Daarna komt het aan op maatadvies. Je gaat als het ware aan de knoppen draaien. Dakisolatie, raamisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, eventuele installaties? Met in het achterhoofd dus wat de corporatie wil: één of meerdere sprongen maken? Of met alle huizen in een wijk naar een bepaald niveau? Wij draaien net zo lang aan de knoppen tot wij de juiste labelsprong te pakken hebben. Uitgaande dus van die eerste opname. Verder is het van belang dat je weet wat de lange termijn doelstelling is voor het betreffende woningcomplex. Wil de corporatie uiteindelijk naar energieneutraal en op welke termijn?

Hoe kun je in de praktijk snel stappen maken?

“Hoe slechter de situatie hoe sneller je natuurlijk sprongen kunt maken. In de basis kijk ik dan ook altijd eerst naar de buitenschil. Dakisolatie is bijvoorbeeld een must. Daar verlies je anders echt veel warmte. Daarna richt ik me op de gevel. Hoe is de beglazing? Zijn de spouwmuren geïsoleerd? Of moet er een complete gevel omheen? Isoleren van de muren aan de binnenkant kan ook, maar is in de praktijk vaak lastiger. Dan steken de vloeren namelijk door de isolatie, wat een direct warmtelek veroorzaakt. Tot slot kijk ik naar de vloeren. Daar is de winst in label vaak minder groot. Voor de bewoners daarentegen kan het qua wooncomfort wel een positief effect hebben. Ze hebben niet meer het gevoel dat ze kouden voeten hebben en zetten daardoor de thermostaat minder hoog. Dat levert in de praktijk een besparing op.

En de installaties?

Je kijkt natuurlijk altijd naar de HR-ketel of CO2 gestuurde MV box. Andere installaties hebben meestal pas echt zin als de basis goed is. Natuurlijk, het mooiste is het complete plaatje. Dat zie je ook terug in de STEP-subsidie. Hoe meer je doet, hoe groter de stap en des te meer subsidie.

Waarin onderscheidt Fooq zich op dit vlak?

Los van de versnelling, zijn wij in staat vanuit onze corporatie-achtergrond heel goed vanuit de bewoners te denken. Wij weten dat de uitvoering van de genoemde maatregelen een enorme impact op hen heeft. Daar willen aannemers wel eens te lichtzinnig overheen stappen. Wij kunnen daarin tijdig schakelen en adviseren.

Meer informatie: Pieter Slinkman

 

Gerelateerde artikelen

Fooq zet in op STEP
STEP – vraag altijd energielabel A aan
Fooq neemt volle verantwoordelijkheid voor verduurzaming 800 huizen Accolade

 

Deel dit artikel op:

Reacties