Geen verduurzaming zonder goed SVB

Ben je in de praktijk aan de slag met het verduurzamen van sociale huurwoningen? Dan kom je al snel strategische vastgoedvragen tegen. Volgens Oscar Haffmans, senior projectmanager bij Fooq, kan de verduurzamingsopgave alleen in combinatie met de vraag over de toekomstbestendigheid van de woningen worden gezien. Zeker gezien de huidige financiële spankracht van woningcorporaties.

Waar beginnen we?
De meest logische gedachte is de woningen met de zwakste labels het eerst aan te pakken. Zo staan de jaren 50 woningen vaak hoog op de lijst aangezien ze qua labeling het meest interessant zijn. Maar alleen investeren in het verduurzamen van deze woningen is niet verstandig. De huizen zijn sterk verouderd en kennen veelal een slechte plattegrond en geluidisolatie. Ook de installaties en het leidingwerk zijn vaak aan vernieuwing toe. Dat noodzaakt om breder naar de woning te kijken dan alleen de verduurzamingsopgave. Je kunt verduurzaming niet los zien van de toekomstige verhuurbaarheid. Misschien dan toch eerst aan de slag met de jaren 70/80 woningen? Deze grotere eengezinswoningen hebben een goede plattegrond en met alleen verduurzamingsingrepen een betere toekomstwaarde.

Nieuwe inzichten strategisch voorraadbeleid
De keuzes voor verduurzamen kunnen gefundeerd worden genomen als je het strategisch voorraadbeleid herijkt. Het valt mij op dat deze strategiedocumenten vaak aan vernieuwing toe zijn. Als je ziet wat er nu in de markt speelt, sluiten de SVB’s hier niet naadloos op aan. Verduurzaming was tot 5 jaar geleden geen onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. En ook assetmanagement en levensloopbestendigheid – in het licht van ‘scheiden wonen zorg’- horen in het huidige SVB. Dan moet je vragen beantwoorden als: ‘Wat is je potentiele verdiencapaciteit van de woningen? Is de locatie van de woning geschikt voor levensloopbestendige woningen?’ Waar voorheen een percentage woningen aan senioren werd toegekend, kijk je nu of de plattegrond en locatie geschikt is voor deze doelgroep.

In één keer goed
Bij het herijken van een strategisch voorraad beleid kijk ik naar een aantal pijlers: assetmanagement, technische staat, functionaliteit plattegrond, locatie en de verhuurbaarheid van de woning. Uiteindelijk komt er een integrale afweging per complex die is afgezet tegen de investeringsopgave. Als je verduurzamingsmaatregelen en woningverbetering toepast doe het dan in één keer direct goed. De woningen met de slechtste labels kunnen soms beter nog een aantal jaren worden door geëxploiteerd tegen een lage huur, om over een aantal jaren ineens compleet aan te pakken of te slopen.

In de Fooq Update van juni gaat Oscar Haffmans dieper in op de randvoorwaarden van een goed SVB.

Meer informatie: Oscar Haffmans

Gerelateerde artikelen
Wat doen we met ons woningbezit?
Verduurzamen bezit Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland

 Bron afbeelding: www.moviq.nl

Deel dit artikel op:

Reacties