Referenties Gefundeerde keuzes met portefeuilleanalyse

Corporaties zijn volop bezig met de heroriëntatie op de kerntaken. Door de heffingen, opgelegd vanuit het Rijk, zetten de corporaties snelle stappen om de bedrijfslasten fors te verlagen. Echter, Minister Blok is nu ook van plan het commerciële vastgoed bij de corporaties weg te halen. De noodzaak voor corporaties om extra snel keuzes te maken in de vastgoedportefeuille is daarom groot.

Voor woningcorporaties is het van belang dat zij het woningbestand in stand houden door te beheren, slopen en nieuw te bouwen. Deze taak drukt vooral op de exploitatie.  Het is van belang dat in de projectenportefeuille gefundeerde keuzes worden gemaakt. Keuzes gebaseerd op de ondernemings- en vastgoedstrategie van de organisatie. Door deze strategische keuzes en  de financiële druk die de overheid oplegt, zitten corporaties in een spagaat. We zien dat dit leidt tot  incidentele keuzes op tactisch niveau met risico’s tot gevolg. Worden keuzes bewust en gefundeerd gemaakt? Worden wel de juiste keuzes gemaakt? Kan men hier objectief naar kijken? Keuzes in de vastgoedportefeuille hebben grote effecten op lange termijn.

 In 2012 heeft Fooq voor een aantal corporaties de vastgoedportefeuille doorgelicht op basis van de strategie van deze organisaties, onder meer bij Wonen Limburg. Langs de gewogen criteria regio, markt, risico’s, financiën en techniek is ieder project gediagnostiseerd. Daarbij werd per project de diagnose gesteld: doorgaan, stoppen of herontwikkeling van de plannen. Met de uitkomsten van de portefeuilleanalyse hebben de corporaties gefundeerde keuzes kunnen maken. Fooq heeft daarin ook geadviseerd over het uitvoeren van de gemaakte keuzes, zoals hoe communicatie met stakeholders het beste vormgegeven kan worden wanneer een project wordt stopgezet. Wilt u meer weten over de portefeuilleanalyse? Bel of mail met Rienk van der Meulen, 06-20 45 64 08 of rienk@fooq.nl.

bron foto: Inbo.com

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.