Referenties Gemeente Ameland maakt kennis met Design & Build bij nieuwbouw

Met zeven nieuwe starterswoningen in Nes en Hollum wil de gemeente Ameland de woningvoorraad een nieuwe impuls geven. De doelstelling is ambitieus: het realiseren van casco starterswoningen, bedoeld voor de verkoop. Aan Fooq de opdracht om met Design & Build (D&B) het gewenste resultaat te behalen.

Fooq werkte al eerder voor de gemeente Ameland. Ze trokken samen op bij het verduurzamen en verbeteren van de huidige woningvoorraad en bij het ontwikkelen van het strategisch vastgoedbeleid. Het is niettemin voor het eerste dat Ameland D&B gaat inzetten.

“Dat betekent dat de gemeente een nieuwe rol moet aannemen en andere verantwoordelijkheden krijgt. Wij hebben de kennis in huis om goede invulling te geven aan die manier van werken”, vertelt projectmanager Richard Velthuis van Fooq.

Samen Programma van Eisen opstellen

Voor het zover is, stelt Fooq samen met de gemeente een Programma van Eisen op, waarin zij zowel de functionele als technische voorwaarden vastleggen. Welke kamers moeten er in de woningen zitten? Hoe groot moeten de woningen minimaal zijn? Wat eist de gemeente als het gaat om ventilatie, verwarming, materialen en dergelijke?

De aanbesteding verloopt vervolgens in twee fasen. Eerst komt er een preselectie na presentaties door uitgenodigde partijen. Daarna volgt de aanbesteding zelf. Deze wordt beoordeeld op basis van de selectiecriteria die de gemeente nog met Fooq bepaalt.

 Fooq begeleidt het proces

“In de praktijk betekent dit dat wij de aanbestedingsstukken, zoals een aanbestedingleidraad maken en het hele proces vervolgens begeleiden”, schetst Velthuis. “Het spanningsveld in dit project zit in de eisen waaraan de te ontwikkelen woningen moeten voldoen. In de basis moet er een starterswoning worden ontwikkeld, die echter wel eenvoudig is om te zetten naar een levensloopbestendige huurwoning voor het gemeentelijk woningbedrijf. Dat vraagt creativiteit van de betrokken marktpartijen.

”Dit betekent wel dat we voor beide type woningen heldere randvoorwaarden moeten maken. De kaders moeten voor de aannemers duidelijk zijn. Dat gaan wij samen met de gemeente op papier zetten. Eind 2015 willen we de eerste schop in de grond te zetten.”

Gerelateerd artikel
Verduurzamen bezit gemeentelijk woningbedrijf Ameland

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie