Referenties Gemeentelijk Woonbedrijf terug van weggeweest?

Gemeenten overwegen weer zelf woningen te gaan bouwen. Nu woningcorporaties en marktpartijen (tijdelijk) stoppen met investeren lijken gemeenten actief te willen instappen. Onder andere Almere en Assen onderzoeken de mogelijkheden voor eigen woningbouwontwikkeling.

De slecht lopende woningmarkt kost gemeenten geld, gronden worden nu niet meer gekocht. Door op risico woningen te ontwikkelen benut men de eigen grondposities en kan men inspelen op het tekort aan huurwoningen en stimuleert men de bouweconomie. Keren de tijden van het oude gemeentelijk woningbedrijf weer terug?

Te prijzen valt de ondernemende houding: niet alleen faciliteren maar ook daadwerkelijk investeren in de woningmarkt. Bovendien is het een teken van lef om reserves die anders aan het Rijk afgedragen moeten worden, in te zetten voor gemeentelijke bouwprojecten.

Echter het rücksichtslos overnemen van kerntaken van corporaties en marktpartijen is ook risicovol. Niet alle gemeenten beschikken over de expertise die nodig is om complexe bouwprojecten te (her)ontwikkelen. Bovendien liggen discussies over concurrentievervalsing en staatssteun op de loer.

Volgens Fooq moeten dergelijke initiatieven meer worden gezien als een signaalfunctie: de ‘echte ontwikkelaars’ uitdagen om hun rol weer te pakken. Tevens wordt een handreiking gedaan om samen weer projecten op te pakken. Iets waar Fooq veel meer in gelooft en ook daadwerkelijk initieert in enkele gemeenten: lokale coalities van corporaties, gemeenten en marktpartijen om de impasse op de woningmarkt te doorbreken.

Bron foto: www.bnr.nl

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.