Referenties Gemeenten en haar maatschappelijk vastgoed

De media stonden de afgelopen weken weer bol van informatie over het beheer van maatschappelijk vastgoed door gemeenten. Volgens het Algemeen Dagblad zou er 300 tot 450 miljoen euro weglekken door “Amateurisme en inefficiënt beheer en gebruik”. Waar ligt de nuance in deze berichtgeving?

Vanuit het verleden is gemeentelijk vastgoed bij verschillende afdelingen binnen de gemeenten terecht gekomen. Een totaaloverzicht was daarin lastig te behouden. Veel gebouwen lopen momenteel tegen de leeftijd van 50 jaar aan en zijn toe aan groot onderhoud. Tegelijkertijd spelen er veranderingen rondom de rol van de gemeenten.

‘Eigenaar van vastgoed’ wordt in de discussies niet snel als taak gezien. Helaas valt dit samen met een tijd van bezuinigingen en een tegenvallende (woning)markt. Afstoten of herontwikkelen van vastgoed levert vaak ontoereikende middelen op om de boekwaardes te dekken.

Overdracht aan stichtingen of verenigingen die nu het pand huren, is een optie. Echter ook in deze situaties is de boekwaarde een beperking.

Wat rest is een optimale vorm van beheer om de technische staat in orde te brengen, dan wel het pand te slopen en de vrijkomende positie te laten of te herbestemmen. Het streven kan dan zijn om een kostendekkende of marktconforme huurprijs te vragen. Gemeenten zouden vaker het commerciële inzicht van de markt kunnen toepassen en het probleem te delen. Mogelijk wordt het daardoor inzichtelijk bij de meeste gemeenten om welke bedragen dit gaat en bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

Voor gemeenten zijn er zeker kansen om efficiëntieslagen te halen voor het gemeentelijk vastgoed. Fooq heeft de Quickscan Gemeentelijk Vastgoed ontwikkeld.

Wilt u eens met de professionals van Fooq hierover in contact komen? Bel of mail Jurrit Visser, telefoonnummer (06) 20 01 36 41 of jurrit@fooq.nl.

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.