Referenties Gezondheidscentrum Franeker

Aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker, heeft Fooq een Gezondheidscentrum ontwikkeld. Het gaat om Gezondheidszorg-Onder-Een-Dak, een zogenaamd GOED, waarin elf verschillende zorg gerelateerde organisaties participeren. De locatie ligt dichtbij het centrum van Franeker en gunstig ten opzichte van belangrijke uitvalswegen en openbaar vervoerroutes. Op de locatie stonden een woonhuis en garage met tankstation die door de gemeente Franekeradeel zijn gesloopt. De gemeente is nog eigenaar van de grond en zal de noodzakelijke bodemsanering ter hand nemen. Na afronding daarvan wordt de grond overgedragen aan stichting Accolade.

Fooq is in 2009 benaderd door een huisarts en een fysiotherapeut die al jaren bezig waren om te proberen met andere partijen uit de eerstelijns gezondheidszorg in Franeker te komen tot een vorm van samenwerking en nieuwbouw van een GOED. Er waren drie mogelijke locaties voor in beeld en de gemeente Franekeradeel stond positief tegenover het initiatief. Fooq heeft zich op de meest aantrekkelijke locatie gericht en een haalbaarheidsstudie gedaan. Hieruit bleek dat het gewenste programma er zou passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente. Ook gaf het zicht op het financiƫle kader voor het geheel. Aan Accolade is de vraag voorgelegd of zij bereidt was op te treden als gebouweigenaar en financier voor het ontwikkeltraject. Hierop is door Accolade positief gereageerd en is het ontwikkelproces gestart. Met alle participanten is vervolgens een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het programma van eisen en ook het investeringsniveau met bijbehorende huurprijs zijn vastgesteld.Inmiddels is het voorlopig ontwerp afgerond en door alle betrokken partijen voor akkoord ondertekend. Het project bevindt zich in de definitief ontwerpfase en dat zal in principe eind 2011 gereed zijn.

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.