Groei projecten woningcorporaties zet door

Met een markt waarin corporaties hun woningvoorraad blijven verduurzamen, nieuwbouw weer bespreekbaar is én de deur voor alternatieve woningtypes (tijdelijke en/of micro) openstaat, is Fooq vol vertrouwen over 2018. “De groei die in 2017 al te zien was, zetten wij dit jaar door”, is eigenaar Stefan Pieters optimistisch.

“Woningcorporaties zijn volop aan het ontwikkelen. Ook qua nieuwbouw. Daarmee groeit de vraag naar kennis en ervaring en dat kunnen wij bieden”, stelt Stefan. “Tegelijkertijd is er nog veel werk te verrichten in het aardbevingsgebied, waar Fooq het herstel aan huurwoningen begeleidt en ondersteunt. Volop werk dus. Was het in het verleden weleens zoeken naar vraag, nu is het eerder zoeken naar de juiste mensen. Die willen wij aan ons binden. Wellicht ook opleiden.”

Vacatures

Dat sommige woningcorporaties inmiddels zelf vacatures voor bijvoorbeeld ontwikkelaars plaatst, is Fooq niet ontgaan. “Nu de werkzaamheden toenemen, zoeken zij naar de juiste vorm”, reageert Stefan. “Daarin hebben ze de keuze: terugvallen op de oude organisatie van zo’n tien jaar geleden met de inzet van eigen mensen of toch voor een andere aanpak gaan? Zo neemt Fooq al voor meerdere corporaties (waaronder Accolade, Anna Paulowna – red.) een belangrijk deel van de vastgoedprojecten voor haar rekening. Hoe dan ook, zal het antwoord per corporatie verschillen. Dat neemt ook niet weg dat wij als Fooq altijd geïnteresseerd blijven in goede nieuwe mensen.”

Opkomende trends

Die nieuwe mensen kunnen in elk geval rekenen op de nodige afwisseling. Naast bekende projecten voor verduurzaming, nieuwbouw en renovatie vragen twee nieuwe trends anno 2018 ook nadrukkelijk de aandacht: micro-living (eenpersoonswoningen) én tijdelijke woningbouw.

Tijdelijke woningen

“Met Woontij op Texel gaan wij dit jaar bijvoorbeeld 100 tijdelijke wooneenheden bouwen”, vertelt Oscar Haffmans. Hij legde hiervoor met Woontij in 2017 de basis tijdens de Innovatie Challenge voor woningcorporaties. Inmiddels hebben de toen ontworpen woonunits concrete vormen gekregen. “De markt reageert ook positief”, gaat Oscar verder. “Diverse corporaties hebben ons al uitgenodigd om onze plannen eens voor hen uit de doeken te doen. Ondertussen zien we ook andere marktspelers uit hele verschillende hoeken deze ontwikkeling oppakken. Uit de bouwwereld van vakantiewoningen bijvoorbeeld, constructieverbanden en ook buitenlandse aanbieders van prefab. Dat betekent dat we nog grotere slagen kunnen maken.

“Texel is ondertussen een prachtig voorbeeld. Nú is daar vraag naar woningen, maar de verwachting is dat dit in de toekomst een afnemende vraag is. Een patstelling waarmee meer corporaties te maken hebben. Met de tijdelijke, verplaatsbare wooneenheden kunnen zij aan de actuele vraag op korte termijn voldoen én creëren zij een flexibele woningvoorraad die ook elders kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als ze in de toekomst ergens een complex willen slopen, dan kunnen de verplaatsbare woningen daar worden neergezet.”

Micro-living

Micro-living is voor Fooq een apart verhaal. De eenpersoonswoningen krijgen in haar strategie een permanent karakter. “Hierin willen wij de komende maanden flinke stappen maken”, vertelt Stefan. “Nog dit voorjaar gaan we ze maken om ze vervolgens te verhuren of te verkopen. Wat de markt maar wil. 2018 kent kortom genoeg kansen.”

(Bron foto: drones.nl)

Gerelateerde artikelen

Vraag STEP dit jaar aan!
Fooq werkt aan energieneutraal standaard huis
Biedt leasemaatschappij oplossing in vraagstuk tijdelijke woningen?
Wonen Limburg creëert extra ruimte met tijdelijke en particuliere woningen

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties