Referenties Hoe integreer je D&B in een corporatie?

Hoe zet je Design & Build (D&B) neer in een organisatie? Wat vraagt het van de mensen? Past het binnen het beleid? Ook als je kijkt naar de besluitvorming? Kennemer Wonen ging de afgelopen maanden de uitdaging aan en heeft ervaren wat dit betekent voor de organisatie. “Je moet veel meer aan de voorkant doen”, merkte projectleider nieuwbouw Mark Selderbeek. “Toch werkt het goed voor ons project Heer Derckplantsoen in Akersloot.”

Proactieve houding

Selderbeek houdt wel een slag om de arm: de bouw moet nog worden voltooid… “Maar er is al veel werk verricht. D&B vraagt namelijk een proactieve houding. Waar wij bij traditionele aanbestedingsprojecten meer op de voorstellen van de architect reageren, hebben wij nu van tevoren goed nagedacht: wat willen wij nu eigenlijk?”

Spanningsveld

Dat gold voor alle gelederen binnen Kennemer Wonen: afdeling Wonen, Vastgoedbeheer en Financiën. “In de praktijk zorgt dit meestal voor een zeker spanningsveld bij corporaties”, vertelt Enno Feenstra, namens Fooq projectmanager bij Kennemer Wonen. “Zeker wanneer ze voor het eerst met D&B werken.” “Wonen wil een bepaald woonprogramma en een zekere huurprijs, Vastgoedbeheer kijkt naar goede materialen om de onderhoudskosten te beperken en Financiën stuurt op een investeringsbudget en een bepaalde rendementseis. Bij traditioneel bouwen kunnen zij daarin gedurende het project nog bijsturen. Bij D&B moeten ze daarentegen al in de beginfase op één lijn komen. Dat voorkomt wel weer oponthoud op een later moment.” 

Werkbare oplossingen

Feenstra maakt het vaker mee. “Het zijn dé momenten dat je moet waken dat er geen vertraging komt in de voortgang. Wij zetten de mensen dan letterlijk bij elkaar in één kamer en laten ze een paar uur lang de plannen uitwerken tot werkbare oplossingen.” 

Gevraagd: bestuurlijk commitment

“Ons beleid en ook onze processen zijn sterk toegespitst op de traditionele manier van aanbesteden”, haakt Selderbeek erop in. “De besluitvormingsmomenten lopen bijvoorbeeld gelijk op met de gebruikelijke bouwfases: een haalbaarheidsfase, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringfase, waarbij dan pas in die laatste fase de definitieve prijs op tafel komt.”

“Bij de besluitvorming in D&B-projecten kan de definitief ontwerpfase en uitvoeringsfase worden samengevoegd. We bepaalden ook vooraf het maximale D&B-budget. Dat strookte niet met onze bestaande processen. Dan heb je bestuurlijk commitment nodig, zodat mensen aanvaarden dat het nu even anders gaat dan het op papier is vastgelegd.” 

Géén technische details

Het vraagt wel een denkomslag van de medewerkers, merkte Selderbeek op. Zij moeten zich goed kunnen inleven in de anderen, vaak nog wat breder kennis van zaken hebben en hun wensen vertalen naar prestaties en géén technische details. Op basis van die doelen, formuleren zij dan een Programma van Eisen. “Fooq speelde daarin een belangrijke rol”, vertelt Selderbeek. “Zij weten welke vraag je de markt moet stellen.” 

Veranderende rol corporaties

De ervaringen kwamen ook terug tijdens de evaluatie van het D&B-traject. De slotconclusie was positief. Kennemer Wonen neemt D&B dan ook op in haar gereedschapskist als één van de mogelijke ontwikkelwijzen. “Het past bij de veranderende rol van corporaties”, vindt Selderbeek. “Met D&B kun je het traject meer regisseren, terwijl andere partijen de verantwoordelijkheden nemen. Daarmee geef je hen ook de ruimte optimaal hun innovatiekracht en efficiëntieslag in te zetten. Dat zagen wij terug in de aanbiedingen. Wij waren blij verrast!”


Gerelateerde artikelen:
Waarom kiezen we voor Design en Build?
Eerste Design & Buildcontract Kennemer Wonen ondertekend
Salland Wonen leert aanbesteden met D&B
Accolade haalt extra kwaliteit uit renovatie met D&B

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie