Hoe voorkom je een val van hoogte?

De cijfers spreken voor zich. Vorig jaar vielen er 16 doden in de bouw, een stijging van maar liefst 77% (bron: Cobouw, maart 2017). Vooral het werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Een val van een dak, door het dak of meegenomen worden door een windvlaag; het gebeurt nog altijd met enige regelmaat. Wat te doen om dit te voorkomen? En wie is eigenlijk verantwoordelijk? Willem Bootsma van Fooq legt het uit.

Wat vertelt de wet ons als het gaat om werken op hoogte?
“Vanaf 2,5 meter boven de grond of vloer eist de Veiligheid- en Gezondheidswetgeving dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wat precies nodig is, is per situatie verschillend. Door vooraf een risico-inventarisatie (te laten) uitvoeren, wordt duidelijk wat er exact moet worden gedaan.”

Waarin zit onder meer het verschil?
“Er wordt vooral gelet op de tijdsduur van de werkzaamheden, de omvang en het type. Ga je bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op een hellend dak, dan mag je dat bijvoorbeeld met alleen persoonlijke valbeveiliging doen als de werkzaamheden zich beperken tot één woning en maximaal 3 manuren. Is de klus groter, dan zijn andere collectieve beschermingsmaatregelen verplicht. Dan kun je denken aan een steiger, hoogwerker of dakrandbeveiliging.
In de praktijk zie je nu vaak, dat het bij grootschalige projecten allemaal wel goed is geregeld. Maar ook als gaat het om ‘slechts’ één woning in een straat waarop een paar panelen moeten worden geplaatst, moet je scherp zijn. Of denk aan het herstel van stormschade aan daken. Ook dan moet er gekeken worden naar de veiligheid.”

Waarop moet je zoal letten?
“Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om veilig kunnen werken. Maar dat is niet alleen maar voorkomen dat mensen kunnen vallen of geraakt kunnen worden door vallende voorwerpen. Je moet óók kijken hoe de uitvoerende(n) het dak veilig kunnen betreden. Hoe krijgen zij het gereedschap en het materiaal veilig boven.
Dat geldt ook bij onderhoudsklussen! Misschien kun je dan volstaan met individuele valbeveiliging, zoals een harnasgordel met een vanglijn, maar doe daartoe wel altijd eerst een risico-inventarisatie!”

Wie is eigenlijk verantwoordelijk?
“In principe is de opdrachtnemer, oftewel de werkgever van de uitvoerende, verantwoordelijk. Een woningcorporatie speelt dus meestal geen rol in dit verhaal, tenzij de corporatie eigen mensen bijvoorbeeld een onderhoudsklus laat doen op hoogte. De corporatie is dan naast opdrachtgever tevens werkgever. Dan moet zijzelf denken aan bijvoorbeeld (tijdelijk) dakrandbeveiliging, een valbeveiligingssysteem en goede persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ook wanneer de woningcorporatie een ZZP’er het werk op hoogte laat uitvoeren, is de corporatie zelf aansprakelijk. Zij moet er dan voor zorgen dat de zelfstandige veilig zijn werk kan doen.”

Verder nog tips?
“Het draait vooral om bewustwording. Goed schoeisel met anti-slipzolen spreekt eigenlijk al voor zich. Dat je moet oppassen voor gladheid bij regen ook. Maar houd er ook rekening mee dat de wind rare dingen kan doen als je eenmaal met een zonnepaneel op het dak staat. Als de wind onder zo’n paneel komt, groeit het valrisico aanzienlijk!”

Willem Bootsma is projectleider bij Fooq

 

(Bron foto: zonnepanelengids.com)

Gerelateerde artikelen

Duurzaam bouwen? Ja natuurlijk! Maar hoe?
Accolade haalt meer uit STEP met zonnepanelen op 500 huizen
Totaalontzorging; dus de corporatie doet niets meer?
Woningcorporaties kiezen vaker Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) binnen de keten

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.