Referenties Huurders aan zet

Hoe zorg je voor optimale bewonersparticipatie bij een herstructureringstraject? In welke fase betrek je bewoners? En welke inspraak krijgen bewoners? De bewoners in Mildam waren in een vroeg stadium aan zet. Zij hadden inspraak bij het nieuwe stedenbouwkundige kader en beeldkwaliteitsplan. Uiteindelijk beslisten de bewoners ook welk plan wordt gerealiseerd.

De wensen van de bewoners stonden centraal bij de herontwikkeling van de woningen in Mildam. Ook wat betreft de uitstraling van de nieuwe woningen hebben de bewoners op basis van referentiebeelden de richting bepaald. Er is gezocht naar behoud van waardevolle elementen. Zo is één van de bewoners een groot vogelliefhebber en beschikt deze over een flinke hoeveelheid volières. Het stedenbouwkundig plan is zo opgezet dat deze behouden konden worden. 

Naast de gemeentelijke kaders hebben de bewoners ook meegedacht over het programma van eisen voor de nieuwe woningen. Men had de keuze in tuin- of straatgericht wonen. Ook zijn de te kiezen opties afgestemd op de specifieke wensen van de bewoners. Het complete wensenpakket is in opdracht van woningcorporatie Accolade vervolgens door Fooq vertaald in een Design&Build aanbestedingstraject. Zes aannemers kregen hierbij in de selectiefase de gelegenheid om zich te presenteren. Op basis van harde beoordelingscriteria zijn vervolgens drie aannemers geselecteerd voor het uitwerken van een plan. 

De uitgewerkte plannen zijn uiteindelijk alleen door de bewoners beoordeeld. Zij konden dus hun eigen woning kiezen. Dit leverde een aantal mooie sessies op, waarbij de bewoners uiteindelijk unaniem voor één van de ontwikkelde plannen kozen. Het streven is om het plan in de komende maanden definitief te maken, zodat de bewoners in 2014 hun zomervakantie in hun nieuwe huis kunnen vieren. 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.