Kwaliteitsborging in de praktijk

Als het aan Aedes ligt, gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf 2018 van kracht. De overheid heeft haar planning echter vooralsnog opgeschoven. Tot 2019, zo lijkt het nu. Maar wat betekent de wet nu eigenlijk in de praktijk? Keimpe Stroop, directeur van gBOU in Heerenveen geeft uitleg.

Wat verandert er met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?
Als het gaat om de borging van de bouwkwaliteit schrijft de wet nu alleen een toetsing aan de voorkant voor. Dat doet de gemeente op basis van de tekeningen. Ook toezicht tijdens de uitvoering is een taak van de gemeente, maar in hoeverre dat gebeurt, verschilt per gemeente. Straks moet je als bouwer echt aantoonbaar maken dat de bouw voldoet aan het Bouwbesluit.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit(borging)?
De opdrachtgever, tenzij dit bijvoorbeeld in een UAVgc-contract heel nadrukkelijk bij de aannemer is neergelegd. Maar ook dan geldt voor professionele organisaties als woningcorporaties dat zij geacht worden een goed opdrachtgever te zijn en dus zelf ook kwaliteitsborging te faciliteren in de vorm van stop- en/of bijwoonmomenten.

Hoe kun je als opdrachtgever de kwaliteit borgen?
Daarvoor kun je een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren. Die zijn straks te vinden in het Register van Kwaliteitsborgers. Kies een partij met wie je goede afspraken kunt maken en die echt onafhankelijk is. Voert iemand vaak controles uit bij ‘jouw’ aannemer, dan kan het heel verfrissend zijn eens voor een andere partij te kiezen.

De wet schrijft straks ook voor dat de kwaliteitsborger geen advieswerk mag hebben gedaan in het betreffende project. Bij gBOU doen wij nooit advieswerk om alle schijn te vermijden. Het is nog onduidelijk hoe scherp de nieuwe wet daarin gaat zijn.

Wat betekent dit in de praktijk?
In principe kunnen de legesgelden straks omlaag. Nu betaal je vaak grote sommen geld aan gemeentes voor een bouwvergunning, maar het verschilt sterk per gemeente wat je daarvoor terugkrijgt.

Straks maak je afspraken met je eigen kwaliteitsborger. Hoe vaak gaat hij bijvoorbeeld op de bouw kijken? Dat verschilt en is afhankelijk van het risico. In ieder geval bij de fundering en overige constructies, de controle op juiste isolatie en wanneer de technische installaties worden aangebracht.

Bij gBOU checken wij daarnaast de bewijzen die aannemers opsturen. Het komt weleens voor dat zij een foto van de isolatie toesturen, maar dat het per ongeluk van een soortgelijke bouw is. Als opdrachtgever weet je met een kwaliteitsborger in elk geval zeker zijn dat de kwaliteit van de bouw niet alleen ‘aan de voorkant’, maar ook ‘as built’ geborgen is. 

Maar hoe toon je dat uiteindelijk aan?
Met het opleverdossier dat je van de kwaliteitsborger ontvangt. Daarin staat aangegeven hoe wij tot het oordeel zijn gekomen of het huis voldoet aan het Bouwbesluit. Ons oordeel volgt de methodiek van de BRL5019 op grond van inspecties en beoordelingen van tekeningen, berekeningen, kwaliteitsverklaringen en materiaaleigenschappen. 

Dit opleverdossier moet je overigens niet verwarren met het opleverdossier dat aannemers aanleveren. Daarin staat niets over de kwaliteit, maar over het gebruik van de woning. Bijvoorbeeld de technische installaties.

Hoe pak je het concreet aan?
Kies de juiste aannemer. Ga daarbij niet alleen uit van de prijs, maar ook de kwaliteit die je wilt realiseren. De overheid wil straks inzichtelijk maken hoe de bouwwerken van aannemers door kwaliteitsborgers en burgers worden beoordeeld. Dat zou een handig instrument kunnen zijn. Zorg vervolgens voor een goed contract. Welke eisen heb je ten aanzien van de kwaliteit? Met een goed contract voorkom je dat elke opmerking die een kwaliteitsborger tijdens en na de bouw maakt, direct resulteert in meerkosten. Dat is het bekende spanningsveld waarin wij opereren. Zeker nu de wet er nog niet is, zien we dat financiële overwegingen het vaak winnen.

Voor de kwaliteitsborger is geld niet doorslaggevend. Hij let op de wet (het geldende Bouwbesluit) en de kwaliteitseisen die de opdrachtgever zelf heeft neergelegd. Alleen als daaraan is voldaan, geeft hij zijn goedkeuring.  

Waarop moet je verder letten?
Bij bouwprojecten zijn vaak veel adviseurs betrokken. Ingehuurd door de aannemer, de architect, de installateur, noem maar op. Informeer goed hoe hun taakomschrijving luidde. Als een brandveiligheidsdeskundige een positief advies heeft gegeven, moet je wel weten of dat voor het hele bouwproject gold of alleen ten aanzien van het risico van overslaande brand? Hebben die adviseurs wel de juiste opdracht gekregen? Voor jou als opdrachtgever belangrijk, want jij bent uiteindelijk eindverantwoordelijk.

 

Gerelateerde artikelen

Wat houdt de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in?
Duurzaam bouwen? Ja natuurlijk! Maar hoe?
Verduurzamen in de praktijk

 

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties