Na de lessen uit pilotfase nu verder met versterken woningen in bevingsgebied

Met de lessen die geleerd zijn uit de pilotfase, hebben het Centrum Veilig Wonen (CVW) en medewerkers van Fooq met de betrokken aannemers en woningcorporaties onlangs de volgende fase opgestart voor de aanpak van woningen in het aardbevingsgebied. Onder de naam Extensie Fase 1A gaan zij dit jaar 375 woningen versterken, verduurzamen (tot Nul op de Meter) en verbeteren.

Op diverse vlakken gaat het anders dan in Fase 1, vertelt Bert de Vos van het CVW. Daarmee doelt hij op:

  • de contractvorm
  • de communicatie met bewoners
  • de techniek
  • de afstemming met gemeenten

 

UAV-gc in plaats van UAV

“We kiezen in deze extensiefase bewust voor een andere vorm van contractafspraken: UAV-gc in plaats van UAV”, gaat hij verder. “Dat betekent niet dat de woningen er anders gaan uitzien, maar wel dat de verantwoordelijkheden en de rol van stakeholders zijn veranderd. De woningcorporaties zullen al van tevoren duidelijk hun wensen en eisen kenbaar moeten maken. De aannemer bepaalt vervolgens hoe dat wordt bereikt.”

Communicatie met bewoners

Hoewel de woningcorporaties ook nu de communicatie richting de bewoners doen, zullen aannemers veel meer in charge zijn. “Zij leveren de informatie aan, zodat er zo min mogelijk ´ruis´ kan ontstaan”, verduidelijkt De Vos.

Techniek – drie constructies

In de pilot is gewerkt met drie constructies:

  1. Staal met behoud van het metselwerk
  2. Staal zonder behoud van het metselwerk
  3. Beton

“We gaan ze alle drie verder door ontwikkelen, gezien de onbekendheid met versterken”, vervolgt De Vos. “Twee seismische constructiebureaus bieden de hoofdconstructie aan, gelet op het type woning. Vervolgens werkt de aannemer het op detailniveau uit. Zo kunnen wij in relatief korte tijd veel huizen aanpakken en kunnen ook constructeurs met minder seismische kennis volop worden ingezet.”

Kosten beter beheersbaar

Tijdens de pilot er was nog weinig bekend over het versterken van woningen in aardbevingsgebied. Voor alle partijen. Mede daardoor vielen de kosten veel hoger uit dan begroot. “Dat past bij een pilot”, vindt De Vos. “De structuren zijn nu veel helderder, waardoor de kosten beter beheersbaar zijn. Een goede kans dat de kosten per woning (in de pilot) sterk verlaagd kunnen worden zonder op kwaliteit in te leveren.”
Tegelijkertijd wil het projectteam nadrukkelijker de gemeenten bij de ontwikkelingen betrekken. Vaak hebben die ook plannen liggen voor bepaalde straten en wijken. Door dat vroegtijdig af te stemmen, kan er meer winst worden behaald.

Fooq voor het proces

“Ondertussen blijft Fooq het proces begeleiden”, vertelt De Vos. “Zij zet het proces en de opdrachtgever nadrukkelijk centraal en is ook gewend te denken vanuit bewoners en woningcorporaties.

“Nu realiseren wij de huidige 375. Ondertussen wordt er nader gesproken over de overige van de 1650 woningen. Daarbij hebben wij nu al afgesproken met ons allen meer te gaan genieten van dit project”, lacht De Vos. “ Wij maken woningen veilig maar zetten hier immers ook echt iets moois neer. Achteraf is Fase 1 ook een hele prestatie geweest: in korte tijd zijn 175 woningen Nul op de Meter (NOM) gemaakt én versterkt. Terwijl iedereen er maar bij aan moest haken. Dat leverde veel te veel druk op voor iedereen. Door het nu meer te structureren, kunnen wij vast meer genieten.”

 

Gerelateerde artikelen

Wierden en Borgen wil bewoners meer betrekken bij versterken en verduurzamen
Aannemers vinden hun weg naar Fooq
SUW maakt zich op voor pilot versterken en verduurzamen
Corporaties in bevingsgebied zetten in op versterken en verduurzamen

 

Deel dit artikel op:

Reacties