Referenties Nieuwbouwplan Breezand weer op de rails

Voor Woningbouwvereniging Anna Paulowna ontwikkelt Fooq een appartementengebouw met 19 levensloopbestendige woningen in Breezand. Fooq werd halverwege een moeizaam verlopend proces gevraagd de planontwikkeling verder te brengen. Dat leidde tot een structurele aanpassing van het plan. Dit gewijzigde plan wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De woningbouwvereniging startte de ontwikkeling op de locatie in het Pastoor Verhoeffpark in 2008 met de sloop van een blok verouderde beneden- en bovenwoningen. Het project kende meerdere hobbels met een negatieve invloed op de voortgang van het proces. In 2011 kreeg Fooq de opdracht de planontwikkeling voor haar rekening te nemen. Na grondige analyse van het ontwerp, de kosten, relatie met de omgeving en markttechnische mogelijkheden, adviseerde Fooq tot een structurele aanpassing van het plan. 

Dit resulteerde in de ontwikkeling van een nieuw schetsplan met als uitgangspunt het bestaande straatprofiel en daarmee een andere situering van het gebouw in de omgeving. Het plan werd in december 2011 goedgekeurd door het college van de gemeente Hollands Kroon, waarna de ontwikkeling kon worden voortgezet. Er werd een voorlopig ontwerp met 19 appartementen getekend en doorgerekend. 

Het voorlopig ontwerp vormde de onderlegger voor de ontwikkelovereenkomst die gesloten moest worden tussen de woningbouwvereniging en de gemeente. De overeenstemming hierover nam nogal wat tijd in beslag. Na ondertekening van de overeenkomst startte de gemeente de procedure op voor de bestemmingsplanwijziging met de publicatie van het voorontwerp. De termijn van ter inzage legging is gesloten en er zijn geen reacties op binnengekomen. We kunnen nu het traject verder brengen. 

Vanwege de huidige marktomstandigheden en de verwachte afnemende vraag heeft de woningbouwvereniging besloten het bouwplan in twee fasen te realiseren. De eerste fase omvat 13 appartementen.  Dat wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het streven is om in de zomer van 2014 de aanbesteding te houden. Breezand is dan in de zomer van 2015 een aantrekkelijk woongebouw voor senioren rijker!

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.