Nieuws

Bouw woonzorgcentrum De Lauwers van start

Geplaatst op: 24-06-2015
De bouw van het woonzorgcentrum De Lauwers in Drachten is officieel van start gegaan. Woensdag 10 juni legden wethouder Jos van der Horst en voorzitter Henk de Graaf van de bewonerscommissie Lauwerspark de eerste fundatiebalk. Eind 2015 moeten de 38 nieuwe appartementen allemaal zijn opgeleverd. Aan Fooq om het tijdspad en de kwaliteit in dit Design & Build-traject nauwlettend te... Lees meer »

Analyse projectenportefeuille geeft de Veste duidelijkheid over toekomst

Geplaatst op: 28-05-2015
Er gaat veel geld om in de projectenportefeuille van woningcorporaties. Elk project kent weer zijn eigen historie. Maar passen al die projecten nog bij de huidige organisatie? Sluiten zij goed aan op de nieuwe Woningwet? Lopen zij mee in de demografische ontwikkelingen? Met die vragen in het achterhoofd trok Woningstichting De Veste in Ommen eind 2014 Fooq aan voor een... Lees meer »

Van Alckmaer start met Fooq D&B-traject voor zorgwoningen

Geplaatst op: 27-05-2015
Van Alckmaer voor Wonen heeft Fooq gevraagd een Design & Build-project (D&B) uit te zetten voor de renovatie en nieuwbouw van zorgwoningen in Alkmaar-Zuid. “Wij richten ons op het (laten) bouwen en beheren van sociale huurwoningen en het leefbaar houden van de wijken waar wij huurwoningen beheren. Wij richten ons niet op het ontwikkelen van projecten”, stelt directeur/bestuurder... Lees meer »

“Wat wij voorheen deden, werkt niet meer!”

Geplaatst op: 30-04-2015
“Wat wij voorheen deden, werkt niet meer. Het moet anders!” Met dit statement doet Angelique van Wingerden, projectleider van Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland een oproep aan alle maatschappelijke organisaties. “Partijen moeten gaan samenwerken met partijen met wie ze dat voorheen niet deden. Zeker in de krimpregio’s in Noord-Nederland.” Lees meer »

Kennis- en kijkmiddag Compagnonsstraat trekt vele geïnteresseerde bezoekers

Geplaatst op: 29-04-2015
Hoe is de aanbesteding gedaan? Werkt het? En hoe weet Accolade dat de kwaliteit wel goed zit, als ze geen eigen opzichter op de bouw hebben? De ruim veertig bezoekers van de kennis- en kijkmiddag op 23 april aan de Compagnonsstraat in Heerenveen wilden het allemaal weten en zien. Want hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk: 34 historische... Lees meer »