Optimale voorbereiding bij aanbesteding D&B

Wat is belangrijk in de voorbereiding van een Design & Build aanbestedingstraject? Wat doe je met dilemma’s die je daarin tegenkomt? Rob Schrier, specialist Design & Build bij Fooq, vertelt welke elementen voor hem essentieel zijn in de voorbereiding van een aanbestedingstraject.

“De kunst is het meest optimale uit het project te halen”, vertelt Rob. “D&B aanbesteding is niet meer of minder dan een spel waarbij de aanbesteder de regels en het aanbestedingsproces bepaalt.” De eerste stap is altijd het vaststellen van de aanbestedingsdoelstellingen. “Die formuleren we gezamenlijk met de opdrachtgever.”

Goed inrichten proces
Om de doelen te kunnen bereiken brengt Rob vervolgens alle processtappen en de variabelen van een project in kaart. “Daarin bepalen we ook mogelijke dilemma’s die vooraf opgelost kunnen worden. Intern of door de markt. Dat is afhankelijk van de mate waarin je het oplossen van de dilemma’s aan de markt wilt overlaten.”

Zorg voor kennis en kunde in je projectteam
“Binnen de organisatie en bij stakeholders is kennis aanwezig die onmisbaar is bij het opstellen van goede aanbestedingstukken,” vervolgt Rob. “Denk daarbij aan mensen met kennis van techniek, functionaliteit van woningen, bewonerscommunicatie, bouwfysica, en duurzaamheidsspecialisten.

Gebruik de kennis en kunde van alle projectteamleden bij het opstellen van het programma van eisen. Neem ze mee in het proces vanaf de start tot aan de presentaties van de aannemers. En laat ze ook de inzendingen van de aannemers beoordelen. De kennis van de verschillende disciplines zorgt voor een scherpe uitvraag en maakt de beoordeling objectiever. En vanzelfsprekend wordt daarmee een breed draagvlak gecreëerd onder de medewerkers en andere belanghebbenden.”

Openheid richting de markt
In het aanbestedingsproces richting de markt ervaart Rob dat openheid naar de aannemers bijdraagt aan de kwaliteit van het project. “Door het organiseren van bijvoorbeeld een ‘concurrentie gerichte dialoog’ verscherp je het programma van eisen en verduidelijk je de doelstellingen van de opdrachtgever. In een concurrentie gerichte dialoog stellen de aannemers in het aanbestedingsproces vooraf vragen, waarbij de beantwoording in een gezamenlijke bespreking met alle aannemers plaatsvindt. Zo kan een programma van eisen worden verduidelijkt, zoeken aannemers naar de grenzen om zoveel mogelijk innovatie te kunnen toepassen of komen kleine tegenstrijdigheden naar boven”, aldus Rob.

Met het goed inrichten van het proces, het optimaal gebruik maken van het projectteam en openheid richting de markt heb je de belangrijkste ingrediënten om uiteindelijk een goed project te realiseren. “Weet je ook alle partijen mee te nemen in het proces en goed de dialoog te benutten, dan haal je het meest optimale uit de voorbereiding van de D&B aanbesteding,” besluit Rob zijn verhaal.

Meer informatie Rob Schrier 

Gerelateerde artikelen
Goed opdrachtgeverschap bij DB&M
Gevolgen failliete aannemer bij D&B
Toekomstig risico ketenintegratie
Design & Build; Harlem shake of Argentijnse tango

Deel dit artikel op:

Reacties