Missie & Visie

De corebusiness van Fooq is het managen en ontwikkelen van maatschappelijk onroerend goed. Fooq bestaat uit professionals die de ambitie hebben marktleider te zijn. Dit bereiken we door excellent te zijn in de sectoren waarin we werkzaam zijn. Fooq doet dit vanuit specifieke opvattingen op het gebied van integriteit en verantwoordelijkheid. Ons handelen kenmerkt zich door eerlijkheid, transparantie, begrip, gedrevenheid, passie, lef, respect, eenheid en medeleven voor de maatschappij waarin wij werken.

Alle Fooq onderdelen worden aangestuurd op bovenstaande waarden.