Passief bouwen verdient beter!

Kijkend naar de mogelijkheden van verduurzamen, nemen woningcorporaties passief bouwen vaak mee als serieuze optie, maar ze kiezen er weinig voor. Reden: de financiering. Maar gelet op de vele voordelen van passief bouwen én de kans om daarmee ‘NOM Ready’ te zijn, verdient het meer credits! Zeker nu sommige opdrachtgevers de stap naar Nul op de meter woningen te duur vinden.

 

Een woning die gebouwd is volgens de principes van passief bouwen, maakt op een passieve manier optimaal gebruik van (zonne-)energie. Kenmerken zijn bijvoorbeeld:

  • Oriëntatie woningen (stedenbouwkundig mogelijk maken)
  • Kleine ramen op het noorden
  • Ruimtes waarin veel behoefte is aan warmte, aan zuidzijde van het gebouw
  • Isolatie aan de buitenzijde
  • Accumulerend vermogen
  • Warmteterugwinning op ventilatie en douche

Daarnaast kent passief bouwen weinig tot géén installaties! Alleen een verwarmingssysteem en een ventilatiesysteem. Die laatste zorgt ervoor dat er voldoende frisse lucht ín de woning komt en ‘vuile’ lucht wordt afgevoerd.

Installaties

De afwezigheid van dure installaties is voor corporaties vaak een belangrijke plus in de afwegingen. In de praktijk vinden ze namelijk dat juist installaties vaak vragen oproepen bij bewoners. ‘Ze gaan er niet goed mee om’, horen wij dan. Of: ‘Het lukt hen niet om de installaties juist in te regelen.’

Natuurlijk proberen corporaties dat te ondervangen met voorlichting. Tijdens de oplevering bijvoorbeeld. Of op een kijkdag voor toekomstige bewoners. Bewoners hebben er dan echter weinig oor voor. Met een verhuizing voor de boeg, hebben ze wel iets anders aan het hoofd. Misschien later?

Én installaties brengen altijd weer kosten met zich mee, weten corporaties. Ze leveren servicevragen op, moeten worden schoongemaakt en vragen duur onderhoud en vervanging. Redenen genoeg dus om in éérste instantie passief bouwen de voorkeur te geven.

Kiezen voor een combinatie kan natuurlijk ook: passief bouwen met enkele installaties. Belangrijk is wel dat de isolatie, oriëntatie en zonering (indeling woning) dan als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee daalt immers de warmte- en koudevraag van een woning. Dat werkt natuurlijk door in de keuze van eventuele installaties!

Passief en NOM Ready

Tot nu toe werd echter niet vaak voor passief bouwen gekozen. Het was te duur voor corporaties. Maar hier liggen nieuwe kansen! De EPC-eis (EnergiePrestatieCoëfficient) wordt steeds strenger en passief woningen zijn zogezegd NOM Ready.

Met NOM Ready wordt bedoeld: Klaar voor Nul Op de Meter (NOM). De woning kan dan met toevoeging van bijvoorbeeld PV-panelen en een warmtepomp voldoen aan alle NOM-eisen die de Energieprestatievergoeding (EPV) vraagt. Een corporatie heeft de mogelijkheid (in de toekomst) die extra installaties toe te voegen als daar wel genoeg geld voor is en/of de prijzen van die installaties zijn gedaald.

Een goede passief woning kent een laag gasverbruik en daardoor lage maandelijkse energielasten. Wie creatief met de woonplattegrond durft om te gaan, kan de stookkosten nog verder omlaag brengen. Wat te denken van bijvoorbeeld slaapkamers op het noorden of zelfs ín de grond met ramen net boven het maaiveld? Een besparing van 25-30% op de stookkosten ligt in het verschiet.

Let wel op: om in de toekomst een EPV te mogen vragen, mag de woning maar een bepaalde hoeveelheid energie gebruiken. Dit dient geborgd te zijn in het huidige ontwerp.

Pieter Slinkman is projectleider bij Fooq

Gerelateerde artikelen:
Corporaties hanteren steeds vaker lagere EPV
Duurzaamheid krijgt prioriteit. Wat valt op?
Step. Vraag altijd label A aan
Kennemer Wonen zet expertise Fooq in bij luchtdicht bouwen
Hoe berekent u zonnepanelen door aan huurders?

 

bron foto: debeterewoning.nl

Deel dit artikel op:

Reacties