Referenties Portefeuilleanalyse Wonen Limburg

Het is geen nieuws meer. De maatregelen die de overheid bedenkt en doorvoert hebben niet alleen hun weerslag op financieel gebied, maar ook op de governance van corporaties. Het vastgoedbeleid is hier onlosmakelijk mee verbonden. Voor Wonen Limburg voerde Fooq een analyse uit van de gehele ontwikkelportefeuille van de corporatie. Janine Gerardts, directeur Vastgoed bij Wonen Limburg licht het traject toe.

De investeringscapaciteit bij corporaties neemt af.  Door de governance strenger onder de loep te nemen wordt het ontwikkelproces en het aanverwante besluitvormingsproces beter ingericht. “Fooq heeft eerst alle projecten afgewogen tegen de strategische uitgangspunten van Wonen Limburg: zijn de projecten passend of niet?” vertelt Janine Gerardts over de start van het traject. “Door deze indeling hebben wij een bewuste keuze gemaakt tussen het voorzetten van initiatieven en het stoppen daarvan. Met als resultaat een overzichtelijke ontwikkelportefeuille, passend binnen de strategie van Wonen Limburg. Een lijst ook die we kunnen verantwoorden aan onze toezichthouders”. 

Nadat corporaties een strategische afweging van hun projectportefeuille hebben gemaakt, adviseert Fooq de lopende projecten te prioriteren: stoppen, doorgaan maar snel actie ondernemen of doorgaan. Janine Gerardts hierover: “Na deze prioritering heeft Fooq alle dossiers op risico’s doorgenomen aan de hand van checklisten. Daardoor kon ik samen met mijn ontwikkelaars de juiste vervolgstappen zetten. De grootste risico’s hebben we zo snel mogelijk gepareerd. Het resultaat is nu een projectenlijst met beheersbare risico’s. En door het verdelen van de werkzaamheden hebben wij nu ook grip op het aantal woningen dat we de komende jaren kunnen realiseren”. Ralph van Breda, manager Financiën vult daarbij aan: “Fooq heeft gelijktijdig met hun risicoanalyse per project een waarderingsvoorstel gedaan. In overleg met onze accountant heeft dit geleid tot een afboeking in de jaarrekening. Naast het wegnemen van ontwikkelrisico’s hebben wij ook de financiële risico’s afgedekt. Afboeken is altijd pijnlijk maar het resulteert wel in een gezonde basis om de investeringscapaciteit van de komende jaren te bepalen.” “In de huidige marktomstandigheden hebben wij nu onze vastgoedportefeuille op orde”, concludeert Janine Gerardts.  

Deel dit artikel op:

Een reactie op “Portefeuilleanalyse Wonen Limburg”

  1. […] welke hun gehele vastgoedbeleid tegen het licht houden. Onder andere Wonen Limburg was in dit artikel van Fooq te lezen. De genoemde weerslag als gevolg van de maatregelen welke de overheid momenteel […]

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.