Referenties Gebiedsontwikkeling Noordoostpolder

Sigrid Bosman, Clustermanager Service en Ondersteuning van gemeente Noordoostpolder, heeft Fooq ingeschakeld voor het projectmanagement van twee gebiedsontwikkelingen. Zij vertelt over de meerwaarde van Enno Feenstra in de rol van projectleider voor de gemeente.

“Eind 2010 hadden we externe ondersteuning nodig voor het projectmanagement binnen de gemeente inclusief het verder brengen van de gebiedsontwikkelingen van de nieuwbouwwijk ‘Emmelhage’ en het recreatief uitleggebied ‘Wellerwaard’. Enno Feenstra kwam ons team Directieprojecten in november 2010 versterken. Projectinhoudelijk zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. We hebben gezien dat we door meer verbinding te zoeken met de stakeholders beter voortgang boeken. Door kansen te zien in een breder kader hebben we samen met de stakeholders opgaven kunnen (her)formuleren met de insteek hoe het wèl kan. Zo zijn er bewonersparticipatietrajecten opgestart en samen met betrokken partijen scenario’s bedacht voor een betere invulling van de projecten op de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Door deze strategische herziening ligt er een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de wijken,” concludeert Sigrid Bosman. 

“Naast de gevraagde professionele inzet in de projecten heeft Enno voor ons extra meerwaarde geleverd door een basisstructuur neer te zetten voor het projectmatig werken. Voor ons is dat een bijkomend voordeel geweest”. Volgens Sigrid Bosman wordt het projectmanagement nu professioneler aangepakt: “Planningen bewaakt men beter, afspraken volgt men op en ook administratief is alles goed gestructureerd met de eenduidige projectarchivering die Enno heeft geïntroduceerd. Ook voor de toekomst is de professionaliseringsslag geborgd. De basisstructuur is geïmplementeerd en de verbeterde processen zijn vastgelegd in het Handboek Projectmatig Werken.”

Dat Fooq zijn sporen achterlaat is volgens Sigrid Bosman duidelijk: “Tijdens de projectoverdracht vorige maand ontvingen we een compleet overdrachtsdocument waardoor de interne opvolger van Enno zijn werk op deze wijze prima kan voortzetten. Bovendien hebben we een projectkaart met adviezen over de toekomstige ontwikkelingen van ‘Emmelhage’ gekregen. Ik waardeer deze extra service, het is kenmerkend voor het enthousiasme en bevlogenheid van Enno.”

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.