Referenties Gemeenten

De Nederlandse gemeenten bezitten 48 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed, vergelijkbaar met de totale kantorenvoorraad in Nederland. Dit betreft scholen, sport- en welzijnvoorzieningen, cultuurcomplexen maar ook kantoren en woningen. Per gemeente zijn er grote verschillen in omvang en aard van de portefeuilles en ook binnen de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor het vastgoed vaak bij verschillende afdelingen.

Dat is jammer, want vooral in deze tijden van tegenvallende grondopbrengsten kan een slim vastgoed- en accommodatiebeleid kosten besparen of zelfs extra opbrengsten genereren.

Fooq kan u ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes. We leveren degelijke vraag-aanbodanalyses, heldere perfomance indicatoren en adviseren u over uw portfolio beleid.

Recent uitgevoerde projecten voor Gemeenten