Referenties Zorginstellingen

In de zorgsector vindt in toenemende mate een verzelfstandiging van huisvesting plaats. Huisvesting wordt niet meer apart gefinancierd maar meegenomen in de reguliere financiering. Deze verzelfstandiging maakt u als zorginstelling nóg kritischer op uw huisvesting. Kernvragen zijn: Past de huisvesting bij de zorgdoelstelling? Moet de instelling de huisvesting wel of niet in eigendom hebben? Fooq kan u helpen bij het vinden van de juiste antwoorden. Wij zijn ervaren op het gebied van huisvesting in de zorg.

Recent uitgevoerde projecten voor Zorginstellingen