Referenties Resultaatgericht vastgoedonderhoud bij Thús

Woningcorporatie Thús Wonen heeft afgelopen periode met een vorm ‘Resultaatgericht Vastgoedonderhoud’ (Inspection en Maintenance) haar planmatig onderhoud laten uitvoeren. Jeroen Kuipers, Teamcoördinator Vastgoed bij Thús, vertelt hoe hij dit in de praktijk heeft gebracht met ondersteuning van Fooq.

“De bedrijven die wij hebben uitgenodigd, konden inschrijven op een door ons voorgeschreven kwaliteitsniveau”, legt Jeroen Kuipers uit. “Een niveau dat vooraf voor bijvoorbeeld 3 of 5 jaar gegarandeerd dient te worden. De keuze in toe te passen materialen en verwerkingsmethodieken hebben we overgelaten aan de expertise van de inschrijvers”. Een enorme kanteling in wijze van opdrachtgeverschap. Van traditioneel naar een wijze waar de opdrachtnemer, met al zijn expertise, oplossingen genereert. En een wijze waarin de exploitatiekosten een belangrijke prestatie-indicator is. Professionaliseren van de samenwerking, bouwen aan relaties en optimalisatie in de gehele bouwketen (IKB) zijn hierin belangrijke elementen.  Thús is in 2012, na een korte ontwikkelingstijd, gestart met deze nieuwe wijze van uitbesteden van planmatig onderhoud.

“Fooq heb ik ingeschakeld om te ondersteunen bij de organisatie van de onderhoudsprojecten”, vervolgt Kuipers. “Wij hadden behoefte aan extra capaciteit voor de projectleiding. Fooq heeft de know how en ervaring in huis waarmee hun projectleiders na zeer korte introductie per direct aan de slag kunnen.”

 De projectleiders van Fooq hebben de vertaling van wensen van de woningcorporatie naar de inschrijvers georganiseerd. Daarbij zagen ze toe op de aanbesteding, uitvoering en oplevering van de werkzaamheden. “De lat lag hoog bij de inzet van de projectleiders van Fooq,” licht Kuipers toe. “Gang maken met een korte introductie van onze methodiek. Alle waardering voor het schakelvermogen van de mannen van Fooq. Met een no nonsens houding en een hoge mate van betrouwbaarheid hebben ze de verwachtingen zeker waargemaakt.”

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.