Samsom en Fooq spreken op MKW-dag over gasloos gaan

Met zijn oproep aan Aedes(-leden) om snel met een voorstel te komen hoe de 2,3 miljoen corporatiewoningen CO2-neutraal en vooral gasloos kunnen zijn in 2050, kreeg Diederik Samsom de discussie op de MKW-directeurendag goed op gang. De circa vijftig aanwezige corporatiedirecteuren waren kritisch: betalen koplopers niet altijd meer? Hoe moeten zij dit überhaupt financieren? En wat wordt nu exact in 2021 van hen verwacht?

MKW-directeurendag

Samsom sprak tijdens de MKW-directeurendag vanuit zijn functie als strategisch adviseur energie en technologie. Hij is ook voorzitter van de tafel ‘Bebouwde omgeving’ binnen het Klimaat- en Energieakkoord. Tijdens zijn presentatie wilde de oud-politicus de aanwezige kleine en middelgrote corporaties duidelijk maken hoe groot de urgentie tot verduurzamen is. Oscar Haffmans van Fooq ging na hem in op de dilemma’s (de keuzes en de kosten) die dit met zich meebrengen. Wat dit concreet in de praktijk betekent, schetste Esther Borstlap van Woonborg in Vries.

Begin met isoleren

“Samsom rekende de aanwezigen voor dat we nog 8000 werkdagen hebben. Reden dus om nu al vooral te beginnen met isoleren”, vertelt Oscar. “Uiterlijk 2021 hoort eenieder op welke alternatieve energiebron zijn netwerkbeheerder overstapt. Door nu al te isoleren, verminder je in elk geval de energievraag.”

Meer discussie riep Samsoms oproep aan Aedes op om met plannen te komen hoe het woningbezit CO2-neutraal wordt. “De leden hadden grote vraagtekens bij de financiële haalbaarheid. Gaan wij niet failliet?”, vertelt Oscar. “Aedes drong erop aan de Routekaart 2050 toch in te vullen qua technische mogelijkheden. Kan het financieel niet, dan is dat iets voor aan de onderhandelingstafel, stelt zij. De overheid heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor dit verhaal. Samsom belooft, dat corporaties die laten zien dat ze echt willen, naar rato zullen worden beloond.”

NOM-renoveren duur

De aarzeling bleef volgens Oscar toch voelbaar in de zaal. Heeft de praktijk niet uitgewezen dat koplopers vaak meer betalen? Wie afwacht, kan immers leren van de kinderziektes die anderen tegenkomen. Bovendien profiteerden de partijen die afwachten in het verleden wel eens van subsidiegelden die er aanvankelijk niet waren, blikte een van de aanwezigen terug. Neem STEP. Toen de markt het niet snel genoeg oppikte, koos de overheid voor een extra stimulans…

Desalniettemin ligt er al een opgave voor 2021. Er werd nog even gesteggeld: geldt die ‘gemiddeld label B-norm’ voor elke woning of mag je als corporatie middelen over je totale woningbezit? Dat laatste maakt goed rentmeesterschap beter mogelijk, maar is wel nadelig voor de huidige bewoners van een label E- of F-woning.

“NOM-renoveren is echt duur”, haakt Oscar erop in. “En dan houd je vaak nog altijd een woning over die niet helemaal up to date is. Sloop-nieuwbouw levert dan wellicht meer op, maar dat vraagt onderzoek. Weliswaar blijven die huurders dan nog zitten met een hoge energierekening, maar daar staat vaak wel een lage huur tegenover. Gun jezelf die tijd dus, voordat je dure investeringen doet die na een paar jaar niets meer waard zijn.”

Rentmeesterschap

“Aedes stelde dan ook voor om de tussenstappen los te laten: ‘Laten wij meteen goed aan de slag gaan’. Dat moet je dan goed uitleggen naar de huurders, zeker naar hen die qua energie niet gunstig zitten, maar zo voorkom je slecht rentmeesterschap. Het gevaar van dit voorstel is alleen dat het remmend werkt op het hele proces. Wij moeten meters maken!”

 

Gerelateerde artikelen

 

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties