Referenties Strategische vastgoedkeuzes bij Wonen Limburg

In deze tijd maken corporaties keuzes over de maatregelen die ze willen treffen in de vastgoedkolom. Vooral keuzes in het verdelen van de middelen voor nieuwbouw, verduurzaming en planmatig onderhoud. Wonen Limburg stond dit jaar voor een aantal strategische keuzes voor haar vastgoed. Franklin Puts, manager Bedrijfsbureau Vastgoed, vertelt over het traject dat ze hebben gevolgd en hoe Fooq hen hierbij heeft ondersteund.

Keuzes tot op complexniveau

Bij de te maken keuzes vindt er een transformatie plaats van de bestaande portefeuille naar de wensportefeuille. Daarbij moet men ook rekening houden met externe kaders, zoals CO2 reductie. Franklin Puts over de te maken keuzes voor Wonen Limburg: “Wij maakten onze strategische afwegingen tot op complexniveau. De opgave was de Energiekalender voor de komende jaren samen te stellen. Per complex wilden wij de ingrepen bepalen die gedaan moeten en kunnen worden, zodat ons bezit in 2020 gemiddeld label B haalt. Belangrijk daarbij is uiteraard dat het rendement van de ingreep voldoet aan onze normen”.

Ontwikkeling model

Wonen Limburg ging op zoek naar een passend model om de juiste afwegingen te kunnen maken. Puts: “Het model werd ontwikkeld door Fooq. In meerdere sessies met Fooq leverden onze managers markt en ontwikkeling, beleidsmedewerkers, projectmanager vastgoed en de energieadviseur de criteria aan waarmee gewogen kon worden.” Wonen Limburg had zich reeds gecommitteerd aan deelname aan Zonnig Limburg en de Stroomversnelling. Ook dit werd meegenomen in het model. “Uiteindelijk hebben we alle complexen gescoord tegen de strategische afwegingen. Daarbij is aangegeven welk complex geschikt is voor welke maatregel. De betrokkenheid van andere afdelingen hebben gezorgd voor het draagvlak van de uitkomsten,” aldus Franklin Puts.

Helderheid op complexniveau

Door het model heeft de corporatie volgens Puts nu een goed overzicht met keuzes en prioriteiten: “Wij hebben nu in beeld welke complexen in aanmerking komen voor welke maatregelen. Met de scores op complexniveau hebben we daarnaast de prioritering kunnen vaststellen. Er ligt nu een uitstekende basis voor het verder vormgeven van de Energiekalender. Het is nu aan ons om deze basis in de praktijk te toetsen. Dat doen wij door de uitkomsten te koppelen aan ons Strategisch Voorraad Beleid en deze mee te nemen in onze complexsessies.”

Tool voor de assetmanager

“Wanneer we straks ook nog de financiële rendementen kunnen integreren, lijkt dit model toepasbaar voor een assetmanager. Maar vooralsnog heeft het model mij verder geholpen met het samenstellen van het meerjaren onderhoudsprogramma (mjop),” vervolgt Puts. “Als manager Bedrijfsbureau Vastgoed heb ik hiermee de uitvoering (lees: het mjop) nog beter met de strategie kunnen verbinden.”

Gerelateerde artikelen:
Is het tijd voor een assetmanager?
Portefeuilleanalyse bij Wonen Limburg

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie