Structureel hervormen van de onderhoudsbegroting

Kostenreductie is hot en noodzakelijk in corporatieland. De onderhoudsbegroting wordt daarbij gezien als een quick win: een grote kostenpost waar makkelijk in gesneden kan worden. We zien bij dagelijks en planmatig onderhoud besparingsdoelstellingen van wel 10 tot 15% op het jaarbudget. Is dit reëel? Welke keuzes zijn verstandig om te maken in de onderhoudsbegroting? En welke niet?

Korte termijn besparing geen oplossing
Feit is dat corporaties de vooraf ingeboekte besparingen niet eenvoudig realiseren. Vooral corporaties met verouderd bezit kampen met oplopende onderhoudskosten. Bovendien kosten onvoorspelbare veiligheidsissues zoals asbestsanering en legionellabeheer vaak meer dan gedacht. En worden energiebesparingsmaatregelen nog gefinancierd uit de onderhoudsbegroting door beloftes uit het verleden. Daarbij schuift men deels ‘problemen’ door waardoor het bekende’ onderhoudsstuwmeer’ ontstaat. Al met al is besparen op korte termijn moeilijk. 

Structureel hervormen
Zijn besparingen in de onderhoudsbegroting überhaupt haalbaar? Natuurlijk wel. Ook besparingen van 10 tot 15%. Kies daarbij wel voor een structurele hervorming van de onderhoudsbegroting. En stel jezelf vragen als: Hoe kan ik cycli verlengen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Welke nieuwe technieken en materialen zijn er op de markt? Moet ik overstappen op klantgerichte concepten of juist meer langjarige prestatiecontracten afsluiten met marktpartijen zoals RGVO? 

Start bij herijking meerjarenbegroting
Start met een goede toets en herijking van de meerjarenbegroting. Vaak is deze gebaseerd op verouderde kengetallen en ‘vervuild’ met kosten die daar niet horen. Na filtering ontstaat een realistischer behoeftebegroting die geprioriteerd kan worden met een slim afwegingsmodel. Per corporatie kunnen de afwegingscriteria en kostenbesparingen verschillen. De besparingen kunnen worden afgeroomd of hetzelfde begrotingsjaar weer worden ingezet voor nieuwe projecten. Zo zet je de jaarbegroting dynamisch in. 

 

Gerelateerd artikel:
Resultaatgericht vastgoedonderhoud bij Thus

 bron foto: www.livios.be

Deel dit artikel op:

Reacties