Team Woontij wint Corporatie Award 2017 met Fooq

Het team Woontij/Fooq met daarin ook Faro, LA4Sale en BDO, hebben in mei de Innovatie Challenge gewonnen. Zeven teams dongen mee naar de Corporatie Award Wonen 2017. Het team Woontij won met een innovatieve oplossing voor flexibele woningen voor gebieden waar op dit moment extra vraag is, maar waar krimp wordt verwacht.

De Innovatie Challenge is een initiatief van BlomBerg Society. Deze organisatie wil het maatschappelijk gedreven innoveren stimuleren. Voor de Corporatie Award Wonen stelde directeur Jan van Andel van Stichting Woontij zelf een team samen.

“Ook op Texel speelt deze problematiek”, vertelt Oscar Haffmans, die namens Fooq plaatsnam in het team. “Er is nu nog een groeiende vraag naar (kleinschalige) woningen, maar over circa 20 jaar zijn die naar verwachting van de provincie niet meer nodig. Datzelfde zien wij bijvoorbeeld ook in Zeeland.”

Financiële ruimte creëren

Innovatieve oplossingen vragen een stukje ‘omdenken’, stelt Oscar. “We wilden in elk geval een kwalitatief hoogwaardige woning realiseren. Om daarvoor de financiële ruimte te creëren moet een woning langer meegaan dan de 20 jaar die nu op de planning staat. Met andere woorden: de woning moet dan te verplaatsen zijn, zodat hij op een andere plek exploitabel kan zijn. Hij moet dus uit elkaar te halen zijn of in één keer op te pakken.
“Tegelijkertijd wilden wij dat hij flexibel was in gebruik en daarmee makkelijk aan te passen aan de woonbehoefte: alleenstaand, meerpersoonshuishoudens of een tijdelijk zorgbehoevende bewoner.”

Lege plek voorkomen

“Daarnaast wilden wij niet dat de woning een ‘lege plek’ zou achterlaten, als hij in de toekomst weggaat. Daartoe hebben wij een landschapspark gecreëerd, waarin wij als het ware huizen zetten. Géén voor- en achtertuinen met omheiningen, maar een relatief klein oppervlak reserveren voor het tijdelijke deel van de omgeving. Als de huizen of een deel ervan dan in de toekomst worden weggehaald, blijft er toch een mooi landschap achter.”

Mede om daaraan tegemoet te komen, is de uiteindelijke oplossing van het team Woontij/Fooq  zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Dat betekent dat er weinig aansluitingen nodig zijn. Geen gas en hemelwater wordt opgevangen in natuurlijke bassins in het park.

Sociale verbanden

“Dat gemeenschappelijke park moeten de bewoners samen onderhouden”, vertelt Oscar. “Wie daarin geen fysieke bijdrage wil leveren, kan het ‘afkopen’ met bijvoorbeeld een maandelijkse financiële bijdrage. Maar door het zo gemeenschappelijk op te zetten, creëren wij wel mogelijkheden voor ontmoetingen. Daarmee spelen wij in op de behoefte naar meer sociale verbanden.”

Met de animatiefilm Wonen te gast, wonend in een levend landschap  had het team het hele plan pakkend verbeeld. Volgens de jury hadden zij zo het beste ingespeeld op de challenge: ‘Wat zijn de kernelementen voor betaalbare woonruimte, die geschikt is voor een onvoorspelbare toekomstige vraag naar wonen en waar na afloop waarde is gecreëerd voor de ‘lege ruimte’ die overblijft?’

Concreet project

“Inmiddels wordt deze oplossing ook vervat in een concreet project op Texel”, vertelt Oscar. “Hier gaan wij deze principes daadwerkelijk toepassen bij de bouw van 100 woningen. De markt denkt al volop mee.”

Meer informatie: Oscar Haffmans

Gerelateerde artikelen:

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties