Referenties Thús Wonen voert inhaalslag uit met fors D&B-programma

Jaarlijks voert Thús Wonen momenteel bij 300 woningen groot onderhoud uit. Ook pakt ze bij 1000 woningen de buitenschil integraal aan én bouwt ze zo’n 50 nieuw. “Alles wordt aanbesteed met een prestatiegerichte uitvraag”, zegt vastgoedmanager Jeroen Kuipers. “Co-makership, daar draait het om en daar zit de winst. Ik had niet durven voorspellen dat wij zoveel projecten kunnen draaien met dit team.”

Voor de woningcorporatie in Dokkum (6500 wooneenheden) is dit grootschalige verbeterprogramma een inhaalslag die zij móet maken. Na decennia weinig onderhoud, werd in 2014 een strategisch voorraadplan beschreven en meteen opgepakt. “De technische leeftijd van onze woningen zat toen op 32,3 jaar”, schetst Kuipers. “Het doel is in tien jaar naar 12,5 jaar. Dat betekent een flinke kwaliteitsslag: badkamers en keukens vervangen, asbest verwijderen, onderhoud uitvoeren en de energieprestatie verbeteren. In 2024/2025 willen wij de woningvoorraad volledig op orde hebben.”

Expertise markt gebruiken

Thús kiest daarbij steevast voor Design & Build (UAV-gc). “Vroeger dachten corporaties alles eerst zelf uit, maakten een bestek en gingen dan pas naar de aannemer. Die bleek dan al veel verder te zijn in zijn expertise”, stelt Kuipers. “Met UAV-gc gebruik je die expertise in de markt volop, waardoor je veel innovatiever bent. Daarnaast betrekken wij  sinds 2015 steeds meer vooraf de huurder in de onderhouds- en verbeteringsmaatregelen.

“Traditioneel bouwen is heel sterk gericht op de prijsvorming. Bij UAV-gc gaat het veel meer om de relatie. Wij formuleren de prestatie-uitvraag en zetten die in één keer weg in de keten. Co-makers verzorgen vervolgens het ontwerp, de ontwikkeling, de prijs en de uitvoering. Natuurlijk blijven wij in control, maar dat kan dan met een heel compact team.”

Projectleider is regisseur

Dat team telt bij Thús Wonen acht projectleiders. Van hen vraagt Kuipers technische knowhow in combinatie met sterke sociale vaardigheden. “De projectleider moet als een regisseur fungeren. Hij is degene die de prestatie-uitvraag kent en overlegt met de opdrachtnemer én de huurders. Met dit in het achterhoofd hebben wij Fooq ook ingeschakeld, toen wij onlangs door het wegvallen van een teamlid, urgent iemand nodig hadden.

“Wij hebben vier jaar geleden al eens met Fooq samengewerkt. We weten wat ze kunnen en ook nu weer bleek dat zij zich razendsnel inwerken. Ze kennen de wereld van de woningcorporaties en zo van de een op de andere dag kun je ze drie, vier opdrachten meegeven. Dat draait dan gewoon door.”

Best passende woning

Na 2024/2025 wil Thús Wonen op een regulier onderhoudsprogramma kunnen overstappen. Dat wordt al meegenomen in de huidige uitvragen. “Behalve Design & Build dus eigenlijk ook Maintainance”, stelt Kuipers. “We willen het onderhoud op de lange termijn nu al in beeld hebben. Een huis mag misschien best iets meer kosten, als blijkt dat het onderhoud op termijn goedkoper is. Dat hebben wij in een model tot uitdrukking gebracht, welke wij ook aan onze co-makers laten zien. Zij weten hoe wij werken. Als je namelijk zo de uitvraag doet, krijg je ook werkelijk de best passende woning voor de beste prijs tegen een betaalbare huur. Dat is geen verhaal van de toekomst. Het is het beleid bij ons dat als sinds 2015 is ingezet.”

 

Gerelateerde artikelen

Resultaatgericht vastgoedonderhoud bij Thus
Structureel hervormen van de onderhoudsbegroting
Hoe integreer je D&B in een corporatie?
Renovatie? Nieuwbouw? Beperk nu het onderhoud!

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Meer informatie: Willem Bootsma