Referenties Uitdaging in afzet maatschappelijk vastgoed

De behoefte aan goede huisvesting in de zorg en het onderwijs neemt toe. Een vraag waar gemeenten en corporaties steeds minder in voorzien. Erik Schot van Van Wijnen ziet deze afzetvraag als een uitdaging om als marktpartij in te vullen. Eén van de initiatieven van Van Wijnen is het zorgen voor goede studentenhuisvesting in Groningen. Daarin werkt ze samen met Fooq.

Klaar voor ontwikkelingen
“Wij kijken als marktpartij altijd naar ontwikkelingen in de markt. Welke behoefte er is en op welke wijze we daar invulling aan kunnen geven”, begint Erik Schot zijn verhaal. “Binnen Van Wijnen bereiden we ons continu voor op de ontwikkelingen van morgen. Wij zorgen ervoor dat we op tijd een pasklaar antwoord hebben op deze behoeften”, vertelt Schot. Door de solide organisatie is Van Wijnen ook in staat direct te anticiperen op ontwikkelingen. Het afzetvraagstuk is daarbij één van haar pijlers.

Vraag naar maatschappelijk vastgoed
Het afzetvraagstuk in de markt van het maatschappelijk vastgoed vindt Erik Schot interessant. “In zowel het onderwijs als de ouderen- en gehandicaptenzorg wordt de vraag onvoldoende ingevuld. De behoefte daarentegen is enorm. Dat geldt ook voor de studentenhuisvesting. We zien dat woningcorporaties en gemeenten de laatste jaren onvoldoende kunnen anticiperen op deze vraag. Zij krijgen de investeringen niet meer voor elkaar. Men laat het aan de markt over om hierop een antwoord te geven”, aldus Schot.

Studentenhuisvesting Groningen
“Zo hebben we samen met de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen een convenant gesloten om het studentenhuisvestingsvraagstuk in te vullen”, vervolgt Schot. “Een mooi initiatief van een samenwerking tussen publieke en private partijen. Wij werken daarin ook samen met Fooq. Zij screenden de locaties voor studentenhuisvesting in Groningen en verzorgen het projectmanagement. Bij het eerste project aan de Zonnelaan in Groningen verwachten we in september te kunnen gaan starten met de bouw.”

Elkaar versterken
Als het gaat om de samenwerking tussen Van Wijnen en Fooq vindt Schot het van belang dat je elkaar versterkt. “Fooq heeft een goed netwerk en naam in het maatschappelijk vastgoed”, zegt Schot. Vooral de specifieke kennis en knowhow van Fooq is voor hem van waarde. “We zorgen er zo voor dat we in onze samenwerking het beste uit beide partijen halen”, concludeert Erik Schot.

Gerelateerd artikel:
Convenant studentenhuisvesting stad Groningen

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie