Referenties Uitdagingen bij herbestemmen

Een groot aantal kantoorpanden in Nederland staat leeg. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar sociale huurwoningen. Er liggen voldoende mogelijkheden om kantoorpanden een herbestemming te geven. Dergelijke trajecten zijn veelal intensief. Ria Moedt, senior projectmanager bij Fooq, is bezig met de voorbereiding van de transformatie van de voormalige Batavusfabriek in Heerenveen. Zij vertelt over haar uitdagingen bij deze herbestemming.

“Met duidelijke kaders vanuit opdrachtgever Accolade zijn we begonnen met een eerste oriëntatie naar de mogelijkheden van de voormalige fietsenfabriek,” start Ria haar verhaal. “Het doel is het huidige kantoorpand te transformeren naar een wooncomplex met sociale huurwoningen (maximale huurprijs € 450,- per maand). Het pand bestaat uit drie verdiepingen waarin we 15 appartementen kunnen realiseren. Er wordt nu een intentieovereenkomst met GGZ-Friesland getekend voor het huren van de appartementen voor hun zelfstandig wonende cliënten met daarbij kantoorruimte voor GGZ zelf.”

Woonkwaliteit creëren

De grootste uitdaging is om binnen budget goede woonkwaliteit te realiseren. “Het pand kent vanuit de historie een karakteristieke uitstraling”, vervolgt Ria. “Die willen we zoveel mogelijk terugbrengen. Binnen ligt er een opgave voor de woonkwaliteit. Het oude pand heeft een staalskelet, de begane grondvloer is van beton en de verdiepingsvloeren zijn van hout. We willen het graag opwaarderen naar nieuwbouwkwaliteit, waarbij de ventilatie, geluids- en thermische isolatie zo optimaal mogelijk zijn. Voor onder andere de geluidsisolatie hebben we goed gelet op de indeling van de appartementen ten opzichte van elkaar en er worden zwevende dekvloeren aangebracht. Brandveiligheid en vluchtwegen zijn ook belangrijke aandachtspunten”.

Concessies doen

“De kunst is om de belevingswaarde van het wonen in dit historische pand te benutten”, geeft Ria aan. “Je moet waarderen dat het een bijzonder gebouw is waar je heel prettig kunt wonen. Dat betekent dat je hier en daar concessies moet doen. Zo mogen aan de monumentale voorgevel geen balkons worden gehangen. Dat proberen we te compenseren met zogenaamde Franse balkons (met naar binnen slaande ramen). Op één van de verdiepingen is de borstwering wat hoog. Staand kan je wel door de ramen naar buiten kijken, zittend niet. Technisch is veel op te lossen, de uitdaging is dit te doen binnen de budgettaire mogelijkheden en met respect voor het historische karakter van het pand. We kijken nu wat binnen de gestelde kaders haalbaar is. Daarbij houden we ook in het oog dat de verhuurbaarheid in de toekomst is gewaarborgd.”

Vervolgtraject

Het definitief ontwerp is nu afgerond en er is, in het kader van het aanvalsplan ‘Wurkje foar Fryslân’, subsidie uit de herbestemmingsregeling aangevraagd bij de Provincie Fryslân. “We zijn bezig met de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en het kostenplaatje van de gewenste ingrepen”, geeft Ria aan. “Eind 2014 is het besluitvormingstraject tot realisatie gepland en -bij groen licht- start van de verbouw in het voorjaar van 2015”.

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie