Referenties Van Alckmaer start met Fooq D&B-traject voor zorgwoningen

Van Alckmaer voor Wonen heeft Fooq gevraagd een Design & Build-project (D&B) uit te zetten voor de renovatie en nieuwbouw van zorgwoningen in Alkmaar-Zuid. “Wij richten ons op het (laten) bouwen en beheren van sociale huurwoningen en het leefbaar houden van de wijken waar wij huurwoningen beheren. Wij richten ons niet op het ontwikkelen van projecten”, stelt directeur/bestuurder Fons Köster.

Van Alckmaer werkt al met Fooq samen bij een sloopproject in Alkmaar. “We leerden Fooq kennen via Woontij op Texel”, vertelt Köster. “Zij waren heel enthousiast over hen. Toen wij vervolgens met Fooq in gesprek gingen over het project zorgwoningen De Nieuwpoort, bleken zij ook voor ons de juiste aanvulling.”

Compacte organisatie

“Wij zijn een compacte organisatie met 23 personeelsleden. Wij kennen geen grote afdeling vastgoed. Daarbij brengt een project als De Nieuwpoort risico’s met zich mee, die in onze ogen onevenredig groot zijn voor een organisatie van onze omvang. Dat willen wij ondervangen met een D&B-project, waarbij wij als organisatie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering uit handen geven aan Fooq. Zij hebben de kennis in huis.

Het project De Nieuwpoort beslaat de renovatie van 37 aanleunwoningen (vanaf mei 2016) en de bouw van 67 nieuwe woningen (vanaf medio 2017). Concreet betekent dit dat in mei 2017 bij de bestaande woningen onder meer de daken zijn vernieuwd, de cv-ketels vervangen en de badkamers aangepast. Medio 2018 moet ook de nieuwbouw zijn afgerond. De doelgroep blijft – ook voor de nieuwe woningen – ouderen die langer zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Hebben zij (op termijn) zorg nodig, dan is dat thuis mogelijk dankzij een samenwerking met stichting NiKo. “Wij kunnen de woning dan eenvoudig aanpassen”, vertelt Köster.

Anders organiseren

Voor de huidige bewoners moet er eerst een onderkomen elders worden gevonden, wat Van Alckmaer zelf gaat organiseren. Fooq gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de renovatie en de nieuwbouw, om dit in goede banen te leiden. Dat bij de aannemerskeuze prijs en kwaliteit een grote rol spelen, staat voor Köster al wel vast. “Het gaat hier om de sociale huursector. Mensen met een minder grote portemonnee moeten bij ons kunnen huren. Tevens willen wij graag de te renoveren- en nieuw te bouwen appartementen verduurzamen. Maar of dat lukt en hoe dat er dan uitziet, moeten wij nog afwachten.”

De keuze voor een D&B-traject is voor sommige medewerkers nog wel even wennen, merkt Köster. “Het zal belangrijk zijn hen vanaf het begin mee te nemen in dit nieuwe traject. Wat doen wij? Waarom doen wij het zo? Het gaat er niet om dat het per definitie béter is. Wij gaan het alleen anders organiseren!”, benadrukt Köster. “En Fooq kan laten zien dat het dan ook goed gaat!”

Gerelateerde artikelen:
Van Alckmaer schakelt Fooq in voor sloop
Gemeente Ameland maakt kennis met D&B bij nieuwbouw
Waarom kiezen we voor Design & Build?
Salland Wonen leert aanbesteden met D & B

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie