Referenties Verbeterwerkzaamheden en energielabelsprongen Woonborg

In opdracht van corporatie Woonborg te Vries voert Fooq het projectmanagement uit van de voorbereiding voor twee onderhoudsprojecten. Het gaat hier om 24 woningen te Haren en 30 woningen te Roden, die naast planmatig onderhoud ook niveau- en een energetische verbetering krijgen. Er dienen fysieke werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van de woningen te worden verricht. Fooq ondersteunt Woonborg met kennis en capaciteit bij het beschrijven van de prestaties op het gebied van het energielabel en de gewenste verbeteringen. Fooq heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld, waarbij vorm is gegeven aan één van de speerpunten van Woonborg, namelijk ketenintegratie in de bouwkolom. De werken zullen volgens een zogenaamde Design en Build methode worden gegund aan marktpartijen.

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.