Referenties Verduurzamen bezit Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland

Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland start met de verduurzamingsopgave van haar gehele bezit. Fooq is gevraagd te ondersteunen bij dit traject met maatwerkadvies op woningniveau voor de meest effectieve energiebesparende maatregelen.

Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland is onderdeel van Gemeente Ameland en bezit zo’n 250 woningen over het gehele eiland. Men heeft voor het totale woningbezit gesteld deze op te waarderen naar een zo groen mogelijk label (minimaal energielabel C). Prioriteiten liggen daarbij op woonlastenbeperking en het verhogen van het wooncomfort voor de huurders.

Fooq zorgt dat binnen de gestelde financiële ruimte het maximale eruit wordt gehaald. In het maatwerkadvies geven we, per woning, verschillende opties aan qua investering en energiebesparende mogelijkheden. Daarbij wordt het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland ondersteund voor het verkrijgen van ISV-subsidies. 

In november wordt gestart met het inventariseren van het bezit in samenwerking met Invent. Van alle woningen brengen we de huidige energielabels in beeld. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de opties voor het toepassen van energetische maatregelen. De bedoeling is om de realisatie van de verduurzamingsopgave te starten in 2013 en deze zal doorlopen in 2014. Ook onderzoekt Fooq samen met Invent naar de mogelijkheden voor het effectief opzetten van een dynamisch labelingsproces, zodat ook in de toekomst een actueel inzicht is in de energielabels van de woningen.

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.