Verduurzamen woningen onder druk door regels passend toewijzen?

Door Oscar Haffmans

Wilt u sociale huurwoningen verduurzamen? En wilt u huurders laten meebetalen aan deze energiebesparende maatregelen? Of zitten de nieuwe regels voor passend toewijzen u in de weg? Misschien biedt de toekomstige Energieprestatievergoeding (EPV) u nog kansen. Of één van de andere alternatieven!

Waar hebben we het over?

Woningcorporaties moeten zich op 31 december 2016 voor het eerst verantwoorden over hun manier van passend toewijzen. Dat betekent dat zij op dat moment 95% van de huurtoeslaggerechtigden in een ‘passende’ woningen moeten hebben gehuisvest. De maximale maandhuur voor zo’n woning mag niet hoger mag zijn dan € 618 (en voor 1 en 2 persoonshuishoudens maximaal € 576,-).
(Zie ook Platform 31.)

Wat is het probleem?

Deze nieuwe regels beperken uw speelruimte voor energiebesparende maatregelen. Zeker als de huidige huurprijs van een woning al vlakbij of boven deze huurgrens ligt. Een huurverhoging waarmee u de extra kosten kunt financieren, is dan niet mogelijk.

Meer kans met de Energieprestatievergoeding (EPV)?

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een vergoeding die u als corporatie bij uw huurder in rekening mag brengen voor uw prestaties op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Alleen….. In de laatste versie van deze wet (hij is nog in de maak!) staat dat een EPV alleen geldt voor woningen met hele hoge prestaties op het gebied van energiebesparing. Het moeten all-electric woningen zijn. Er mag géén (bio)gas meer nodig zijn!

All electric Nul op de meter-woningen zijn goed geïsoleerd door een nieuwe schil (gevels, dak en vloer) en wekken zelf duurzame energie op met PV-panelen en/of warmtepompen. Een forse investering dus! En de EPV dekt dan slechts dééls de kosten. Geen eenvoudige opgave voor u!

Wat te doen?

U kunt overwegen uw woningen in stappen all electric te maken. Financieel is dit wellicht beter haalbaar. Misschien zitten er ook nog goede HR107-ketels in uw woningen en wilt u daar liever nog even mee door. Daaraan kleeft echter één nadeel. Al is uw woning namelijk nog zo goed geïsoleerd, zolang die ketel er nog jaren hangt, mag u geen EPV berekenen. Ook al wordt er vrijwel geen gas meer gebruikt en is er ook nauwelijks CO2-uitstoot!

Andere opties?

Uitstellen zou natuurlijk jammer zijn. Maar goed, uw ambities moeten ook betaalbaar zijn. Als er nog ruimte is, kunt u uiteraard de huur iets verhogen. U kunt mogelijk gebruik maken van de STEP subsidie. Of u gaat dus in kleinere stapjes verduurzamen, waarbij het einddoel van Nul Op de meter in zicht blijft.

Er zijn ook andere opties. U kunt bijvoorbeeld de financiering van uw energiemaatregelen door derden laten doen. Of u pakt minder woningen per jaar aan, maar dan wel meteen all electric Nul op de Meter. Dan profiteert ú van de EPV en uw huurder van een lagere energierekening!

Oscar Haffmans is senior projectmanager bij Fooq.

Gerelateerde artikelen:
Nieuwe energietak maakt sterke start met Zonnig Limburg
Gemeente Ameland werkt energieaanpak uit in strategisch voorraadbeleid
Grote interesse duurzaamheidsversnellers bij corporaties
Geen verduurzaming zonder goed SVB
Hoe berekent u zonnepanelen door aan huurders?

Deel dit artikel op:

Reacties