Verduurzamingsprojecten? Zo haal je de huurderstoestemming binnen!

U heeft het plan voor het verduurzamen van uw woningbezit klaarliggen. Alleen de toestemming van de huurders ontbreekt nog. In de praktijk blijkt dit in veel gevallen nog een hele klus. Waarom? En welke aanpak werkt?

Tijdens zijn advieswerkzaamheden bij Tautus heeft Enno Feenstra van Fooq de nodige ervaring opgedaan bij diverse verduurzamingsprojecten. Ook als het gaat om de voors en tegens die bij huurders leven. “Voor het plaatsen van zonnepanelen kun je kortweg stellen dat je minimaal € 100,- per jaar voordeel moet bieden, om huurders over de streep te halen. Anders weegt het financiële voordeel onvoldoende op tegen het ‘gedoe’. De twijfelaars kunnen altijd genoeg argumenten bedenken om niet mee te doen. Daarom moeten corporaties dus onder meer wel met een financieel gewin komen.”

Kosten doorberekenen

Veel corporaties rekenen nu ongeveer 50% van de investering of het voordeel door aan de huurders. Dat betekent bijvoorbeeld dat de energierekening dankzij zonnepanelen jaarlijks met € 400,- daalt, terwijl de bewoner een huurverhoging krijgt van  € 200,-. En dus een netto voordeel van € 200 heeft!”, legt Enno uit. Ondanks het financiële voordeel doen mensen nog niet en masse mee. Enno onderscheidt drie ‘aanvliegroutes’ om huurders over de streep te trekken:

  • Fysieke route
    U organiseert bewonersavonden, voert persoonlijke (keuken)tafel gesprekken, stuurt brieven en antwoordformulieren enzovoort. Dit is de meest intensieve route, maar uw grote inspanningen worden vaak ook beloond met een hoge conversiegraad . Deze route is met name interessant bij moeilijke doelgroepen en/of kleinere en urgentere projecten.
  • Digitale route
    De digitale werkwijze is zeer efficiënt. U benadert huurders per e-mail, waarna zij zich kunnen aanmelden via een website. Daar krijgen zij een persoonlijk aanbod per e-mail en kunnen digitaal akkoord geven. Het vergt een stuk minder inspanning dan de fysieke route, maar de conversie ligt gemiddeld ook lager. Deze route is dan ook meer een vraaggestuurde aanpak.
  • Bij mutatie en nieuwbouw
    Wie dit natuurlijke moment kiest, heeft geen akkoord van huurders nodig. Corporaties kennen gemiddeld 7-8% mutaties per jaar. Met name grotere corporaties kunnen op deze manier dus al flink wat meters maken.

Wat werkt het best?

Wat het beste werkt, hangt volgens Enno onder meer af van het type project, de doelgroep en de beschikbare middelen (tijd en geld). “Bij gestapelde bouw gaat het bijvoorbeeld meestal om collectieve verduurzamingsmaatregelen. Om die uit te kunnen voeren moet je 70% van de huurders meekrijgen. In dergelijke projecten is het aan te bevelen meer voor de fysieke route te kiezen.”

Dankzij de diverse projecten die Fooq inmiddels draait en heeft gedraaid (zoals bij Zonnig Limburg), ligt er onderhand een schat aan ervaring. “Op basis van de ervaringscijfers kunnen we steeds beter aangeven welke werkwijze het meeste succes oplevert”, stelt Enno. “Het is tijd om deze kennis optimaal in te zetten en die met alle partijen verder door te ontwikkelen.”

Meer informatie: Enno Feenstra

Gerelateerde artikelen:
Hoe berekent u zonnepanelen door aan huurders?
Anna Paulowna versnelt plaatsing zonnepanelen met digitaal aanbod
Verduurzamen woningen onder druk door regels passend toewijzen
Qua Wonen verduurzaamt met Fooq/Tautus 240 woningen

Bron foto: www.rasja.nl

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties